Diamyd Medical AB

21-MÅNADERSDATA FRÅN DIAMYD® DIABETESSTUDIE PRESENTERAS VID EN INTERNATIONELL DIABETESKONFERENS I BERLIN

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 14:13 CEST

Pressmeddelande, Stockholm, Sverige – 16 augusti 2007 – Diamyd Medical AB
(www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY)

Diamyd Medical meddelar idag att en preliminär analys av data efter 21 månaders uppföljning av en tidigare rapporterad fas II typ 1-diabetesstudie kommer att presenteras vid det årliga ISPAD-mötet (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) i Berlin, Tyskland, den 26 september 2007.

Studien är avsedd att testa Diamyd®-vaccinets effekt och säkerhet i 70 barn nyligen diagnostiserade med typ 1-diabetes. Patienterna har behandlats med två injektioner av Diamyd® eller placebo. 15 månader efter behandling uppvisade den grupp som fått Diamyd® en signifikant bättre utveckling av förmågan att bilda insulin efter en standardiserad måltid, jämfört med placebogruppen, vilket rapporterats tidigare. Dessutom påvisades ett positivt immunologiskt svar i de patienter som behandlats med Diamyd®.

Presentationen vid ISPAD-mötet i september kommer att hållas av professor Johnny Ludvigsson, Linköpings Universitet, principal investigator för studien.

Dessutom kommer ytterligare immunologiska data från samma studie, efter 15 månaders uppföljning, att presenteras av professor Ludvigssons team vid det årliga europeiska diabetesmötet EASD i Amsterdam, Nederländerna den 18 september 2007.

Som tidigare rapporterats, för Diamyd Medical partnerdiskussioner samtidigt som bolaget förbereder det internationella fas III-programmet inom typ 1-diabetes.

För ytterligare information kontakta:

Stockholm
Anders Essen-Möller
Koncernchef och VD
Tel: 08 661 0026
E-post: investor.relations@diamyd.com

Pittsburgh
Michael Christini
President
Tel: +1 412 770 1310
E-post: Michael.Christini@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ). Linnégatan 89 B, SE-115 23 Stockholm, Sweden. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68 or E-post: info@diamyd.com. VATno: SE556530-142001.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett Life Science-företag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av diabetes och dess komplikationer. Bolagets längst komna projekt är det GAD-baserade läkemedlet Diamyd® mot autoimmun diabetes. Diamyd® har visat signifikanta och positiva resultat i fas II-studier.

GAD65, som är ett dominerande autoantigen i autoimmun diabetes, utgör den aktiva substansen i Diamyd®. GAD65 är dessutom ett enzym som omvandlar den excitatoriska neurotransmittorn glutamat till den inhibitoriska transmittorn GABA. Därför förväntas GAD65 komma att spela en viktig roll inte bara i diabetes utan också i ett flertal olika CNS-relaterade sjukdomar. Diamyd Medical har en exklusiv världsomfattande licens från universitetet UCLA i Los Angeles avseende den terapeutiska användningen av GAD65-genen.

Diamyd Medical har licensierat ut sin UCLA GAD65-licens till Neurologix Inc., New Jersey, för behandling av Parkinsons sjukdom med en AAV-vektor.

Andra projekt omfattar läkemedelsutveckling inom genterapi med hjälp av det exklusivt licensierade och patentskyddade NTTDS-systemet (Nerve Targeted Drug Delivery System). Bolagets ledande genterapiprojekt inkluderar användning av enkefalin och GAD för behandling mot kronisk smärta, till exempel diabetessmärta eller cancersmärta. Samtliga projekt inom detta område befinner sig i preklinisk fas.

Diamyd Medical är stationerat i Stockholm (Sverige) och i Pittsburgh (USA). Bolagets aktie är noterad på den Nordiska börsens Nordic Market-lista (NOMX:DIAM B) och är även upptagen på OTCQX-listan i USA (ticker symbol: DMYDY) som administreras av Pink Sheets och Bank of New York (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, historik, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga.