HallandsHamnar AB

21 vindkraftverk - ny stororder för Varbergs Hamn

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 09:45 CEST

Lossning och lagring av 21 stycken 150 meter höga vindkraftverk är den i flera bemärkelser stora order som Varbergs Hamn just fått tack vare sin kompetens och flexiblitet.

Stena Renewable håller just nu på att bygga två vindkraftsparker i närheten av Knäred utanför Laholm. Totalt handlar det om 21 vindkraftverk som var och en kommer att generera 2,5 megawatt. De beräknas vara färdiga i januari 2013.

Komponenterna produceras bl a i Kina och Brasilien. Det första fartyget, 190 m långa och 32 m breda MV Oldendorf beräknas anlända i mitten av oktober till Varbergs Hamn från Kina. 

-Det är ett väldigt spännande projekt som vi är mycket glada för att vara en del i kedjan av, säger Antti Laakso, vd på Varbergs Hamn. Dessutom känns det extra bra att kunna bidra till att andelen lokalproducerad el ökar i Halland.

Stena Renewables vindkraftleverantör General Electrics (GE) valde Varberg som importhamn då hamnen är erkänt duktiga när det krävs flexibla lösningar. Något som är extra viktigt vid detta tillfälle då ovanligt stora komponenter ska forslas in.

För mer information kontakta: 

Bengt Burström, tel. 0340-64 96 72, bengt.burstrom@portofvarberg.se

  

Om Varbergs Hamn

Varbergs Hamn är en fullservicehamn som erbjuder ett brett sortiment av hamntjänster. Hamnen har länge varit nummer ett bland Sveriges hamnar då det kommer till att hantera sågat virke för vidare transport ut i världen. Här lossas dagligen stora volymer från såväl bil som järnväg, för att sedan läggas upp på väl tilltagna ytor och väderskyddade lager. Med en väl anpassad maskinpark, kompetenta människor och välplanerade kajer ombestyr man lastningen utefter de krav som slutkunden efterfrågar.

 

Om vindkraftprojektet

Vindkraftsparkerna anläggs i Uddared (nio kraftverk) och Grytsjön (tolv kraftverk) i Laholms kommun. Den beräknade produktionen uppgår till 55 respektive 70 GWh. Vindkraftverken planeras att tas i drift januari 2013. 

För mer information, kontakta: 

Pia Hjalmarsson, projektledare Stena Renewable, tel. 031-855 396 

http://stenarenewable.se/projekt/putsered/

http://stenarenewable.se/projekt/uddared-laholm-kommun/

Med hjälp av Timberbridge‐konceptet ‐ en flexibel konsolideringspunkt i Varbergs hamn där Magnusson Shipping, Port of Varberg och impregneringsföretaget Woodtec Varberg samarbetar ‐ ges svensk skogsindustri en möjlighet att konkurrera på den hårda världsmarknaden. Timberbridge‐ konceptet innebär stora logistikvinster vilket i sin tur tydligt påverkar såväl effektivitet som ekonomi. Dessutom ger det väsentliga fördelar på miljösidan. Detta har lett till att Varberg har tagit positionen som den främsta hamnen för export av sågade trävaror i Sverige. För mer info www.timberbridge.se