21st Century Mobile AB (publ)

21st Century Mobile AB (publ) har tecknat partneravtal med Norsk Helsenett.

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 16:00 CEST

21st Century Mobile AB (publ) meddelar idag att företaget har tecknat partneravtal med Norsk Helsenett inom ramen för mobila tjänster till hälsesektorn i Norge. Partneravtalet innebär att 21st Century Mobile AB (publ) kommer att anslutas till Norsk Helsenett som leverantör av notifikations- och påminnelsetjänster. Avtalet tecknades efter fullständig genomlysning av 21st Century Mobiles tekniska lösningar och kvalitetssäkring för att möta de höga säkerhetskrav från norska myndigheter. Arbetet med kvalitetsäkring och slutgiltigt godkännande har pågått i ca. 7 månader.

”Avtalet med Norsk Helsenett är ett stort steg för 21st Century Mobile. Det ger oss bekräftelse på att vårt arbete med kvalitativa mobila lösningar inom SMS och MMS är rätt vägval. Partneravtalet ger oss inte bara möjlighet till en kommersiell framgång utan är även en kvalitetsstämpel för våra tjänster” säger Leif Nordqvist, VD för 21st Centuy Mobile.

21st Century Mobile är leverantör av säkra mobila kommunikations- och betallösningar i realtid. Företagets produkter finns inom områderna Påminnelser, Betalning och Samhällsinformation.

21st Century Mobile riktar sig till kunder som ställer höga krav på leveranssäkerhet och skydd av data. Företagets försäljning sker i egen regi samt via återförsäljare/partners. Kunderna finns främst i Sverige, Norge och Island. Bolagets huvudkontor ligger i Gamla Stan, Stockholm.

För mer information se:  www.21st.se

 

Norsk Helsenett SF skal bidra til gode og effektive pasientforløp, basert på elektronisk samhandling.

Pasientforløpene er kjernen i helse- og omsorgssektoren og de er informasjonsdrevne. Derfor er det å tilrettelegge for sømløs informasjonstilgang og elektronisk samhandling mellom alle aktører i sektoren en forutsetning for å sikre optimale pasientforløp, altså kvalitativt gode og effektive.

Norsk Helsenett AS ble opprettet av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) i oktober 2004. Norsk Helsenett SF ble stiftet i 2009 av Helse-og omsorgsdepartementet, og skal i statlig regi utvikle en arena for sikker og enhetlig kommunikasjon mellom alle aktører i Helse-Norge, og bidra til gjennomføringen av Samhandlingsreformen.

Foretaket har rundt 80 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Trondheim, med avdelingskontor i Tromsø og Oslo.

För mer information se: www.nhn.no