21st Century Mobile AB (publ)

21st Century Mobile, Delårsrapport Q3-2010

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 10:00 CEST

Tredje kvartalet 2010

Försäljningen för tredje kvartalet 2010 blev 2,5 (2,0) mkr, en ökning med 25 procent jämfört med samma period 2009. Rörelseresultatet före avskrivningar blev 228(71) tkr för perioden.

Årets första nio månader

Försäljningen för årets första nio månader ökade till 8,2 mkr från 6,7 mkr föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar blev 463 (430) tkr för hela perioden. Under året har investeringar gjorts i nya produkter som introduceras på marknaden i slutet av detta år. Kundfordringarna uppgick till 1,6 mkr och de kortfristiga skulderna var 1,1 mkr per den 30 september 2010. Bolagets likvida medel uppgick till 800 tkr inklusive checkräkningskredit om 750 tkr.

Viktiga händelser

  • Under årets första nio månader skickades tio miljoner meddelanden (SMS) i våra system, fler än under hela 2009.
  • Vi har under året kvalificerat oss för ett partneravtal med Norsk Helsenett. Det innebär att hela den norska vårdmarknaden nu kan använda oss som leverantör.
  • Vår nya produkt för personaltillsättning är klar för release. Första pilotkunden bokar nu alla sina resurser med hjälp av SMS.
  • Efter periodens utgång tecknades ettflerårigt avtal med Malmö Aviation som nu levererar all SMS-trafik via 21st.

     

      Detaljerad information finns på 21st Century Mobiles hemsida: www.21st.se

     

21st Century Mobile är leverantör av säkra mobila kommunikations- och betallösningar i realtid. Företagets produkter finns inom områderna Påminnelser, Betalning och Samhällsinformation.

21st Century Mobile riktar sig till kunder som ställer höga krav på leveranssäkerhet och skydd av data. Företagets försäljning sker i egen regi samt via återförsäljare/partners. Kunderna finns främst i Sverige, Norge och Island. Bolagets huvudkontor ligger i Gamla Stan, Stockholm.

För mer information se:  www.21st.se