SO, Arbetslöshetskassornas Samorganisation

22 miljoner i felaktiga utbetalningar

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:41 CEST

Varje år utbetalas cirka 22 miljoner kronor felaktigt i a-kassa till individer som samtidigt får pengar från Försäkringskassan eller Centrala studiestödsnämnden, CSN. Det visar en undersökning som SO, arbetslöshetskassornas samorganisation ansvarar för. Tidigare var sådana mätningar ett krav från regeringen.

Utgångspunkten i undersökningen har varit a-kassornas utbetalningar av ersättning under vecka 46 år 2009. Underlaget togs fram ur a-kassornas databaser under januari 2010.

Under den enda mätveckan var det 74 individer som fått ersättning från både a-kassan och CSN och 65 av dessa var felaktiga. Den felaktiga utbetalningen den veckan var 131 444 kronor.

– För hela 2009 uppskattas den felaktigt utbetalda ersättningen uppgå till cirka 4,6 miljoner kronor, säger Stefan Cronqvist på SO, ansvarig för mätningarna.

A-kassorna kan fråga Försäkringskassan om olika ersättningar: föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning, sjukpenning, närståendepenning, smittbärarersättning, rehabiliteringsersättning, arbets- och sjukskadepenning, dagersättning till totalförsvarspliktiga, arbetsskadelivränta, delpension, sjukersättning, aktivitetsersättning och ålderspension före 65 års ålder. Under mätveckan utgick felaktig ersättning i 188 fall, den felaktigt utbetalda ersättningen var 326 354 kronor. För hela 2009 uppskattas den felaktiga ersättningen till 17 miljoner kronor. Sammantaget utbetalades alltså 22 miljoner kronor felaktigt i de olika systemen som mättes.

– Den här typen av elektroniskt informationsutbyte mellan a-kassorna, Försäkringskassan och CSN har stor betydelse. Vi hittar felaktigheter, det handlar om stora summor pengar, säger SO:s kanslichef Melker Ödebrink och tillägger:

– Detta visar på vikten av att ha bra kontrollfunktioner. Vi kan fatta beslut på rätt premisser och det ger oss bra underlag för intern styrning och kontroll.

Rutinen att utbyta information om en viss person fått ersättning från mer än ett system vid samma tidpunkt har varit i drift sedan 2003. Då var det regeringen som gav Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF i uppdrag att utbyta information mellan myndigheterna och a-kassorna. Från hösten 2008 fanns inte längre detta krav på informationsutbyte formulerat i myndigheternas regleringsbrev.

SO, Försäkringskassan och CSN beslutade 2009 på initiativ från SO att fortsätta genomföra motsvarande mätningar.

Frågor:
Stefan Cronqvist, ansvarig på SO för mätningarna, 08-555 138 29, 073-322 48 69
Melker Ödebrink, kanslichef SO, 08-555 138 11, 070-651 63 24

Judit Hadnagy, Pressansvarig SO
08-555 138 08
070-305 38 08
judit.hadnagy@samorg.org