IQ Samhällsbyggnad

22 miljoner till forskning och ny kunskap om energieffektivt byggande och boende

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2016 16:06 CEST

Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s femte utlysning. 16 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 22 miljoner i finansiering.

Projekten som nu har godkänts kommer att pågå under ett och ett halvt år och handlar om att bygga kunskap och att utveckla teknik, metoder och verktyg för energieffektivt byggande och boende. Projekten fokuserar på brukarorienterade frågor som hur en bostad kan utformas för att bli mer klimatsmart, hur kommunikation och samverkan kan bidra till mer hållbara energisystem samt hur slutanvändarna kan bidra till smartare elnät. Några av projekten utvecklar ny energieffektivare teknik för förbättrad värmeåtervinning, nya fasadsystem för renovering av exempelvis miljonprogrammen och ny ventilationsteknik för operationssalar och renrum. Andra projekt fokuserar på att ta fram verktyg för miljö- och klimatoptimering av byggnader och metoder som optimerar energiprestandan i ett system- och livscykelperspektiv.

Bebyggelsen står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och möjligheten att energieffektivisera är stor. E2B2 är en bred kunskapssatsning som ska bidra till ökad energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn genom forskning, utveckling, demonstration och innovation.

I utlysning 5 som stängde i april godkändes 16 av 37 projektansökningar av Energimyndigheten. Den totala projektvolymen är drygt 22 miljoner kronor varav stödet från Energimyndigheten består av cirka 11 miljoner kronor, resterande är finansiering från näringslivet.

Det är Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad som tillsammans genomför samverkansprogrammet E2B2 under perioden 2013-2017. IQ Samhällsbyggnad är kansli för E2B2.

Besök www.E2B2.se för mer information.

Godkända projekt

Godkända projekt från E2B2s femte utlysning.

 • Energieffektiv ventilation för ultraren luft, utförare Lunds Tekniska Högskola
 • Den klimatsmarta bostaden, utförare Chalmers Tekniska Högskola
 • Beständighet hos lufttäta klimatskal, utförare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP
 • Värderingar av innovativa fasadsystem, utförare Chalmers Tekniska Högskola
 • Smarta elnät – för vem?, utförare Kungliga Tekniska Högskolan
 • Optimering av kombinerat solhybrid- och bergvärmesystem, utförare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP
 • Kommunikation för hållbara energisystem, utförare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP
 • Modulbaserade och energieffektiva datacenter i trä, utförare Luleå Tekniska Universitet
 • Energieffektiv ventilation genom decentraliserade fläktar, utförare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP
 • Moderniserad ventilationskontroll, utförare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP
 • Miljövärdering av byggnaders energianvändning i systemperspektiv, utförare Svenska Miljöinstitutet IVL
 • Beslutsstöd genom visualisering av energiflöden, utförare Mälardalens Högskola
 • Utvärdering av energieffektiv plastfilm på fönster, utförare Mälardalens Högskola
 • Branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader, utförare Svenska Miljöinstitutet IVL
 • Kunskapsläget för inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader, utförare Kungliga Tekniska Högskolan
 • Effektiv värmeåtervinning från spillvärme, utförare Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer om projekten på www.E2B2.se

Kontakt

Kontakta Anna Land, programansvarig för E2B2, för mer information:

anna.land@iqs.se, 072-554 46 61

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

 • Påverka för mer och bättre FoI
 • Samordna sektorsövergripande program och projekt
 • Skapa mötesplatser
 • Sprida forskningsresultat