Hjälpmedelsinstitutet

22 miljoner till teknikstöd för äldre

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 13:23 CET

Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att samordna en treårig satsning på Teknik för äldre.

Satsningen på Teknik för äldre ska stödja utvecklingsprocesser med målet att ge äldre personer bättre tillgång till funktionella och säkra produkter och tjänster där teknik underlättar olika aktiviteter i vardagen. Särskilda fokusområden är anhöriga, information och tillgänglighet samt boende. För att genomföra uppdraget får Hjälpmedelsinstitutet 22 miljoner kronor för 2007. Samma belopp beräknas för 2008 och 2009.

Utveckling i samverkan
- Det är mycket glädjande att Hjälpmedelsinstitutet har fått uppdraget att samordna och stödja en stor satsning på Teknik för äldre. Jag ser stora utvecklingsmöjligheter, både att öka användningen av befintlig teknik och att utveckla teknikstöd för äldre. Satsningen ligger väl i linje med Hjälpmedelsinstitutets kompetens, arbetssätt och kontaktnät. Det blir ett spännande uppdrag som kommer att genomföras tillsammans med brukarorganisationer, personal inom kommun och landsting samt forskare, företag med flera, säger direktör Carl Leczinsky.

Mer information finns på www.regeringen.se/sb/d/1474 och www.hi.se
www.hi.se/smartlab finns en guidad tur i ett virtuellt SmartLab, HIs visningslägenhet med ny teknik i boendet.

Frågor till Hjälpmedelsinstitutet besvaras av
Direktör Carl Leczinsky, 08-620 17 10, 070-589 53 90, carl.leczinsky@hi.se
Avd.chef Claes Tjäder, 08-620 18 40, 070-248 78 91, claes.tjader@hi.se
Avd.chef Susann Forsberg, 08-620 18 30, 070-582 16 96, susann.forsberg@hi.se
Informationschef Lisa Ledin, 08-620 17 68, 070-544 39 30, lisa.ledin@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar:
- provning och upphandling av hjälpmedel
- forskning och utveckling
- utredningsverksamhet
- utbildning och kompetensutveckling
- internationell verksamhet
- information

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.