Utbildningsdepartementet

225 miljoner för att förverkliga skolreformer

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 09:17 CET

En lång rad reformer är på gång inom utbildningsområdet. Skolverket planeras få 225 miljoner kronor för att utbilda lärarkåren om de nya reglerna.
Med målet att höja resultaten i den svenska skolan har regeringen sedan den tillträdde beslutat om ett stort antal reformer. Det handlar bland annat om att förtydliga förskolans läroplan, att reformera kursplaner och kunskapskrav inom grundskolan, att införa en ny gymnasieskola, att byta betygsskala och att införa en ny skollag.

För att dessa reformer ska genomföras på bästa sätt har regeringen beslutat att uppdra åt Skolverket att implementera reformerna, genom att exempelvis sprida information och kunskap till lärare, skolledare, ansvariga tjänstemän och politiker. För detta kommer Skolverket att få 97 miljoner kronor 2010 och planeras få ytterligare 94 miljoner 2011 och 34 miljoner 2012. Sammanlagt blir det då 225 miljoner kronor under perioden 2010-2012.

–Vi ska inte göra om misstagen från 1990-talet, när det nuvarande betygssystemet infördes utan ordentlig utbildning för lärarna, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos
Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55