Länsstyrelsen i Stockholms län

23,3 miljoner för utveckling av missbrukarvården

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 11:59 CET

Länsstyrelsen fördelar 23,3 miljoner kronor till länets kommuner. Pengarna går till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk i kombination med somatisk och/eller psykiatrisk sjukdom och social utslagning. Främst vill kommunerna satsa på att stärka vårdkedjorna kring de tyngsta missbrukarna

Pengarna är den del av en bred nationell statlig satsning på missbrukarvården om 820 miljoner kronor under åren 2005 - 2007. Intresset hos kommunerna i Stockholms län har varit stort. Länsstyrelsen har tagit emot ansökningar för cirka 68 miljoner kronor för år 2006. Totalt har 16 kommuner och 12 stadsdelar beviljats medel. Ytterligare 64 600 000 kronor ska fördelas i länet under 2007.

- Det händer mycket inom utvecklingsarbetet i missbrukarvården. Det har gjort att intresset för att ansöka om medel har varit betydligt större än vad vi förväntade oss, säger Margit Markgren vid Länsstyrelsens socialavdelning.

Bidragen är avsedda för fyra olika områden: specialiserad och integrerad missbrukarvård, behandlingsgaranti för ökad tillgänglighet och snabbare insatser, individuella vårdplaner för att sätta individen i centrum och andra insatser som bidrar till en stärkt vårdkedjan för personer med tungt missbruk.

I Stockholms län gäller de flesta ansökningar en stärkt vårdkedja för personer med tungt missbruk. Förstärkningarna handlar om allt från att förbättra den uppsökande verksamheten, att öka tillgänglighet till vården för de tunga missbrukarna till att ge bättre boendestöd. Medel har även beviljats till kompetensutveckling av personalen och metodutveckling inom olika områden.

>> Läs hela listan över beviljade medel till missbrukarvården.
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/press/missbruk_bidrag_lista
>> Exempel och kontaktuppgifter till några kommuner och stadsdelar som har fått del av stimulansmedlen.
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/press/missbruk_bidrag_exempel

För mer information kontakta:
Margit Markgren, socialavdelningen, Länsstyrelsen i Stockholm, tfn 08-785 40 63
Karin Rolf, socialavdelningen, Länsstyrelsen i Stockholm, tfn 08-785 40 78

Kontaktinformation
Press- och informationschef
Maria Gåsste
tel: 08-785 44 32
e-post: maria.gasste@ab.lst.se