Boverket

23,5 miljoner till allmänna samlingslokaler

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2003 09:00 CEST

Boverkets samlingslokaldelegation fördelade hela årets bidragspott på 23,5 miljoner kronor till allmänna samlingslokaler igår. Totalt inkom 170 ansökningar som tillsammans ansökt om ca 60 miljoner kronor i bidrag. Mer än hälften, eller 92 ansökningar, har beviljats bidrag.
– I år har flera ansökningar inte kunnat beviljas av samlingslokaldelegationen på grund av att det saknas kommunala beslut om ekonomiskt stöd, vilket är en förutsättning för det statliga bidraget. Därmed går flera orter miste om det statliga bidraget, säger Monica Widnemark, ordförande i Boverkets samlingslokaldelegation.
– Det beror i vissa fall på att det var valår förra året. Majoriteter har växlat och förvaltningar har organiserats om. Många kommuner har också fått en sämre ekonomi. Men det borde i sig leda till att kommunerna istället var måna om de organisationer som tar på sig ansvaret att driva allmänna samlingslokaler i föreningsregi, menar Monica Widnemark.

Statens bidrag kan lämnas till investeringsåtgärder för ny-, om- eller tillbyggnad, standardhöjande reparation samt köp av allmänna samlingslokaler. För dessa åtgärder kan bidrag lämnas med högst 50 procent av kostnaden. Bidrag kan även ges till handikappanpassning där stöd kan lämnas till hela kostnaden, dock högst 165 000 kronor.
En förutsättning för det statliga bidraget, förutom att det uppfyller övriga krav, är att kommunen bidrar med 30 % av finansieringen (förutom vid handikappanpassning av lokaler) och att föreningarna bidrar med minst 20 % av kostnaden.

Ytterligare upplysningar:
Leif Götesson, utredare, Boverket, tel. 0455-35 32 51
Gunilla Mejegård, enhetschef, Boverket, tel. 0455-35 32 37, 0701-85 32 37
Birgitta Frejd, pressansvarig, Boverket, tel. 0455-35 30 19