Business Region Göteborg

23.9 miljoner kronor för demoprojekt för ny teknik i gasdrivna lastbilar och bussar

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 09:09 CEST

Business Region Göteborg, får tillsammans med näringslivet och trafikhuvudmän, 23 950 000 kronor i investeringsstöd från Energimyndigheten för demonstrationsprojekten BiMe Trucks och BiMe Bus. Genom projekten kommer ett starkt marknadsmässigt alternativ till dieseldrivna tunga fordon att visas upp.

 Detta alternativ stavas MDE-teknik, vilket står för methane-diesel-engine*. I praktiken innebär det att man använder sig av biometan som drivmedel i de tunga fordonens dieselmotorer. Biometan är att föredra framför diesel då det har en mycket lägre påverkan på klimatet.

- Detta är exempel på projekt driver utvecklingen av energieffektiva och förnyelsebardrivna tunga fordon framåt. Nu kan vi på allvar visa upp ett starkt alternativ till traditionella diselmotorer och öppna upp för en ny marknad för biogas. På sikt, förutsatt att projekten faller väl ut, ökar möjligheterna till export och ökade investeringar samt etableringar inom området, säger Bernt Svensén, ordförande för Biogas Väst samt affärsutvecklare av hållbara transporter, vid Business Region Göteborg.

 Projekten utvecklar biogastekniken i alla dess olika led – det vill säga både på produktions-, distributions- och fordonssidan – och möjliggör därmed för tunga fordon att klara de tuffa miljökrav som ställs på dem framöver. BiMe Trucks och BiMe Buss har alltså en unik potential att utveckla en marknad för tunga fordon som drivs med flytande biometan i Sverige. Detta öppnar även upp för en kommande svensk miljöteknikexport inom området.

 Investeringsstödet till BiMe Trucks är på 19 miljoner och till BiMe Bus är det på 4 950 000  kronor. Totalt fördelar Energimyndigheten 105 miljoner kronor i stöd för att främja teknikutvecklingen inom biogassektorn. Därigenom får biogasutvecklingen i hela Västra Götaland sig även en rejäl skjuts då Borås Energi & Miljö, FordonsGas, Göteborg Energi samt Triventus Consulting också tilldelas investeringsstöd.

 *MDE: Methane-diesel-engine

Effektiviteten hos traditionella gasdrivna tunga fordon (t.ex gasdrivna sopbilar med ottomotoer) är sämre än hos motsvarande fordon som går på diesel. Idag finns emellertid teknik för biometan i dieselmotorer som ger samma verkningsgrad som vanlig diesel. Teknik kallas för methane-diesel-engine — MDE. Det finns stora fördelar med tekniken, bland annat ca 25 procent lägre energiförbrukning jämfört med traditionella lösningar för gasdrift, dessutom samma effekt och körbarhet som konventionella diesellastbilar. Miljövinsterna med MDE är stora eftersom biometan släpper ut mindre växthusgaser än vad diesel gör.

 

Fakta om projekten

 BiMe Trucks – flytande biogas och MDE-teknik för tunga fordon

 BiMe Trucks är ett projekt som ska utveckla en marknad för tunga fjärrfordon med energieffektiva metandieselmotorer som drivs med flytande biometan. En infrastruktur för flytande biometan byggs ut för att möjliggöra användandet av lastbilarna.

 Projektet har som målsättning att minst 67 tunga fjärrfordon ska drivas med flytande biometan och att minst tre tankstationer byggs i Göteborg, Stockholm och Malmö.

 Projektdeltagare är AB Volvo tillsammans med de ledande biogasleverantörerna i Sverige AGA, Eon och FordonsGas. Energigas Sverige och Biogas Väst på Business Region Göteborg är projektledare. Projektet medfinansieras av Västra Götalandsregionen.

  BiMe Bus – energieffektiva biogasbussar för regiontrafik

 BiMe Bus är ett projekt som kommer att samordna tillgång och efterfrågan för biogasbussar lämpliga för regionbusstrafik. 20 bussar kommer att anpassas med MDE-motorer för regiontrafik.

Projektet har som målsättning att produktutveckla och erbjuda marknaden energieffektiva regionbussar för flytande biogas med MDE teknik.

 Projektdeltagare är Västtrafik, Upplands Lokaltrafik , Länstrafiken i Örebro, Volvo Bussar. Business Region Göteborg är projektledare.

 Mer information:

Kontakta Bernt Svensén, ordförande för Biogas Väst samt affärsutvecklare av hållbara transporter vid Business Region Göteborg.

Telefon:              0704-415619

E-post:                bernt.svensen@businessregion.se

 

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.