Ungdomsstyrelsen

23 kommuner undersöker ungas livsvillkor

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 15:50 CEST

Från och med idag kommer 23 kommuner att starta sina undersökningar om hur ungas livsvillkor ser ut lokalt. Det är Borlänge, Botkyrka, Dals-Ed, Enköping, Järfälla, Kiruna, Kumla, Kungsbacka, Kävlinge, Ljungby, Ludvika, Lycksele, Mark, Smedjebacken, Storuman, Svalöv, Tingsryd, Trelleborg, Uddevalla, Vänersborg, Värmdö, Västerås och Österåker.

Kommunerna kommer att ställa frågor till ungdomar om fritid, skola, inflytande, trygghet, hälsa och arbete. Ungdomar i högstadiet och gymnasiet samt unga vuxna, 19-25 år, får möjlighet att svara på frågorna. Undersökningarna sker med enkätverktyget Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, som är utvecklad av den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen.

- Enkäten ger bra underlag inför beslut som berör ungdomar. Syftet med Lupp är att kommunerna ska kunna basera sin ungdomspolitik på kunskap. Ungdomar känner till sin verklighet bättre än alla andra och på så sätt ökar Lupp också ungas inflytande i kommunen, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Exempelvis kan Lupp vara ett verktyg för att belysa sambanden mellan betyg i skolan och hälsa, synen på arbete och om unga vill bo kvar eller vill flytta. Resultaten kommer att sammanställas i lokala rapporter som väntas vara klara under våren 2011. Det är avgiftsfritt för kommuner att använda sig av enkäten Lupp.

För kontaktpersoner i respektive kommun se bilaga.

För mer information om Ungdomsstyrelsen kontakta pressekreterare Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.