HRM Affärsutveckling AB

Den 23:e maj släpper HRM Affärsutveckling ny rapport om "Framtidens HR"

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2019 06:15 CEST

Den 23:e maj släpper HRM Affärsutveckling sin nya rapport om "Framtidens HR". 
Till seminariet, som äger rum samma datum, har vi bjudit in alla de som deltagit i undersökningen och vi välkomnar även er representanter från pressen att närvara. Då kommer Johan Gustafson, seniorkonsult på HRM Affärsutveckling, exklusivt för er presentera rapportens resultat och du som deltar har möjlighet att ställa frågor.

Om rapporten

Faktaunderlaget har främst inhämtats via djupintervjuer med 103 chefer som har lång erfarenhet av personalfrågor och arbetsrätt. Samtliga har varit personalchefer eller HR-chefer i större privata bolag eller inom offentlig förvaltning. HRM Affärsutveckling har även intervjuat chefer som är verksamma utanför Europas gränser, både i Asien och Nordamerika. Intervjuerna har sedan validerats mot öppna källor och internationell media. 

Svaren som kommit in under intervjuerna, i fritext har sedan sammanställts och de som varit gemensamma nämnare för över 65 % av de intervjuade har samlats i en kategori (och redovisas i rapporten) och de som haft mer än 20 % samstämmighet har sparats för framtiden. Enskilda synpunkter har oftast bortsetts ifrån om de inte haft en bäring på de mest kritiska HR-processer vi har kunnat identifiera. Huvudkategorin (över 65 %) har sedan validerats mot resultatet i den globala sökningen för att se vilka som kan hänföras till macrotrender och vilka som är microtrender.

Nedan följer ett axplock ur rapporten:


"Vi vill betona att vår redovisning av resultatet inte har några vetenskapliga ambitioner utan mer ska ses som en partsinlaga och ett underlag för vidare diskussioner. Det är dock vår förhoppning att materialet både ska kunna fungera som en kunskaps- och inspirationskälla samt som strategiskt underlag för hur framtida HR-funktioner kan och bör formeras" säger Johan Gustafson, seniorkonsult på HRM Affärsutveckling.

PRAKTISKA FAKTA

Datum och tid: Torsdag 23:e maj, 17.00 - 20.00. Dörrarna öppnas klockan 17.00 och presentationen äger rum mellan 17.30 och 18.30. Därefter är det mingel för dig som vill och kan stanna kvar.
Plats: HRM Affärsutveckling, Strandvägen 47, Stockholm.

Vill du delta? Kontakta oss för att säkra din plats!

Johan Gustafson
johan.gustafson@hrmab.se
072 214 49 55

Vi är vad vi heter, HRM Affärsutveckling. Med vårt namn vill vi tydligt visa att våra kunders mål också är våra mål. Vår mission är att utveckla människor och verksamheter till att nå sin fulla potential.

Vi arbetar genom våra fyra affärsområden: Ledning- och organisationsutveckling, Individuell utveckling, Rekrytering/search av chefer och specialister samt Interimslösningar. Oavsett vad uppdraget är har kunden vår fulla uppmärksamhet och vårt djupaste engagemang. I våra leveranser lever vi våra värdeord – drivna, kompetenta och engagerade!