Marin Biogas Sverige AB

23 miljoner till förnyelsebar energi för ett renare hav.

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2015 07:59 CET

Totalt satsas det nu 23 miljoner över tre år från Energimyndigheten och EU ( KIC InnoEnergy ) på att öka produktionen av biogas utifrån en hittills outnyttjad förnyelsebar resurs från havet. Projektet leds av företaget Marin Biogas, vars metod att öka produktionspotentialen för biogas, samtidigt medför en kraftfull minskning av övergödningen i havet.

– Idén att odla sjöpung är spännande då produktionspotentialen per hektar är mycket hög samtidigt som biomassan passar bra för storskalig hantering vid en biogasanläggning, säger handläggare Kalle Svensson vid Energimyndigheten.

Konceptet bygger på etablerad teknik för att odla musslor. Rätt hanterat kan man få den naturligt förekommande och snabbväxande organismen Ciona intestinalis ( sv. ”sjöpung” ) att växa på odlingsband nedsänkta i havet. Sjöpungar får sin näring genom att filtrera stora mängder vatten från plankton och bakterier, som den likt blåmusslor använder som föda.

– Det finns stora möjligheter att producera biomassa i havet, exempelvis för energiframställning. För att utnyttja dessa möjligheter måste hållbara produktionssystem tas fram som inte kommer i konflikt med andra intressen, exempelvis livsmedelsproduktion. Vi hoppas att odlingen av sjöpung kan uppfylla dessa krav, säger tf enhetschef Åsa Karlsson vid Energimyndigheten.

Konceptet har utvecklats av Fredrik Norén, grundare till företaget Marin Biogas.

- Idén fick jag år 2009 när avfallsbolaget RAMBO i Uddevalla sökte efter mer substrat till en planerad samrötningsanläggning. Jag insåg att en storskalig odling av sjöpung för biogasproduktion också skulle kunna göra havet renare – en mycket attraktiv effekt, inte minst för oss marinbiologer, säger Fredrik.

Projektet startas nu och leds av företaget Marin Biogas och utförs tillsammans med bl.a. E.ON, IVL Svenska Miljöinstitutet och Scanfjord i Mollösund, som under en treårsperiod kommer att odla och skörda sjöpung för leverans till E.ONs rötningsanläggning i Falkenberg. IVL ansvarar för forsknings- och utvärderingsaktiviteter. Engage Technology Ventures bidrar med att utveckla planer för en europeisk expansion av verksamheten.

-Vi är oerhört glada för att vi kan köra igång detta demonstrations- och utvecklingsprojekt. Vi kommer att kunna visa på idéns alla möjligheter. Satsningen gör det möjligt för oss att bli en bra leverantör till biogasanläggningar som vill öka produktionen och är i behov av nytt substrat för rötning, säger Olle Stenberg, VD för Marin Biogas.

Faktaruta

Sjöpung (Ciona intestinalis) är ett ryggsträngsdjur som tillhör manteldjuren. Sjöpungar växer naturligt i salta vatten, har en stor förmåga att bygga upp biomassa och saknar blåmusslans hårda skal. De lever på att filtrera plankton och bakterier ur vattenmassan och kan odlas med samma odlingsteknik som används inom musselodling sedan slutet av sjuttiotalet. Tillväxthastigheten är cirka 2 cm per månad varför det relativt snabbt uppstår en betydande biomassa.

Kontakt

Marin Biogas:

Olle Stenberg     tel. +46 706 45 72 71        mail: olle@marinbiogas.se

KIC InnoEnergy:

Felix Teufel         tel. +49 151 445 12 974     mail : felix.teufel@kic-innoenergy.com

Energimyndigheten :

Kalle Svensson    tel. +46 16 544 21 09        mail : kalle.svensson@energimyndigheten.se

IVL Svenska Miljöinstitutet:

Fredrik Norén       tel. +46 70 299 23 85        mail: fredrik.noren@ivl.se

Företaget Marin Biogas grundades av Fredrik Norén 2009 för att kommersialisera ny teknologi för odling av biomassa i havet i syfte att producera biogas. Företaget ägs av huvudägare och grundare Fredrik Norén, samt VD Olle Stenberg.