Luftfartsverket, LFV

230 miljoner i resultat för LFV

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 11:23 CEST

LFVs resultat för första halvåret 2007 blev 230 miljoner kronor. Det är en förbättring med tolv miljoner, jämfört med samma period förra året. Omsättningen ökade med två procent till 3 032 miljoner.

En fortsatt stark ekonomisk tillväxt bidrog till att utrikesresandet på LFVs flygplatser ökade med fyra procent under första halvåret, jämfört med samma period 2006. Däremot fortsätter minskningen av inrikesflyget och tre procent färre passagerare reste inrikes under första halvåret 2007.

LFVs trafikintäkter under första halvåret uppgick till 1 949 miljoner, vilket är något högre än fjolårets. Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 183 miljoner, vilket är 33 miljoner högre än under första halvåret 2006. Periodens totala rörelsekostnader ökade med tre procent till 2 658 kronor.

LFV har sänkt sina utsläpp av koldioxid för fjärde året i rad. Arbetet med att utveckla ”Gröna flygningar” fortsätter och genomförs nu även på vissa transatlantiska flygningar.

– En väl utvecklad kollektivtrafik är också viktig, både av miljöskäl och för att skapa bra tillgänglighet, säger LFVs generaldirektör Lars Rekke. I det pågående arbetet med att planera landets infrastruktur understryker LFV behovet av goda väg- och järnvägsförbindelser till flygplatserna.

För hela 2007 räknar LFV med ett resultat på 500 miljoner kronor, vilket innebär en avkastning på eget kapital om tio procent.

För ytterligare kommentarer, kontakta
LFVs generaldirektör Lars Rekke, telefon 0708-19 21 20,
eller LFVs finans- och ekonomidirektör, Mikael Larsson,
telefon 011-19 26 88, 0708-19 26 88.

LFV
LFV Koncerninformation
www.lfv