24 Solutions

24 Solutions ISO 27001-certifierade

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2016 12:19 CEST

För 24 Solutions var det ett naturligt steg att bli ISO 27001-certifierade eftersom fokus ligger på kvalitet och säkerhet. Att uppnå ISO 27001-certifiering är en bekräftelse på att företaget upprätthåller den standard för informationssäkerhet som man eftersträvar och att den genomsyrar hela organisationen. Inte minst är den här senaste certifieringen ett bra komplement till att 24 Solutions levererar från en PCI DSS-certifierad plattform och är både PCI QSA- och PA-QSA-företag.

”Jag har sedan jag kom till 24 Solutions eftersträvat ISO 27001 eftersom jag anser att det är ett bra sätt att få styrning på verksamheten. Standarden handlar helt enkelt om att göra medvetna val för att bibehålla ett strukturerat arbetssätt kring informationssäkerhet och påvisa att ständig förbättring är prioriterat. Att vi fått förfrågningar från både befintliga och potentiella kunder bekräftar att det här var rätt att satsa på”, säger Pelle Nilsson, Driftchef.

ISO 27001:2014, som standarden officiellt heter, är en kravställande standard gällande ledningssystem för informationssäkerhet som syftar till att säkerställa att företag skyddar sin information på bästa sätt och arbetar aktivt med ständig förbättring. 24 Solutions revision och certifiering täcker samtliga aspekter av verksamheten och innefattar ALLA processer och styrningen av hela organisationen.Med processerna på plats blir det lättare att hantera, mäta och förbättra processtegen över tid. Det gör att 24 Solutions nu kan lägga ännu mer energi på att förebygga risker och hot vilket i sin tur kommer att gynna deras kunder.

”24 Solutions måste ha ett starkt fokus på regelefterlevnad och informationssäkerhet för att behålla sin position som Nordens säkraste leverantör av IT-tjänster. Med ISO 27001 får vi en kvalitetsstämpel på att vi bedriver vår verksamhet enligt gällande standarder, praxis och lagkrav, samt att vi gör det i enlighet med våra mål avseende kvalitet, säkerhet och miljö”, avslutar Pelle Nilsson.

Kontakt:
Pelle Nilsson, VP Operations
0735-24 24 64

Disa Jernudd, CMO
0735-24 24 63

Om 24 Solutions:

24 Solutions är ett specialistföretag inom säkerhet, tillgänglighet och compliance. Våra lösningar ger dig funktioner som lagrar, skyddar och hanterar ditt data dygnet runt, året om med högsta säkerhet i våra egna datacenter eller i molnet.

24 Solutions har en teknisk plattform i världsklass som varit PCI DSS-certifierad sedan 2010. Vi är även ett oberoende PA-QSA- och PCI QSA-företag. Läs mer på www.24solutions.com