24apoteket

24Apoteket utmanar det svenska apoteksmonopolet

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 01:53 CET

Bakgrund

Apoteket AB har sedan 1970 monopol på att bedriva detaljhandel med läkemedel
i Sverige och Sverige är det enda landet inom OECD-området som gett ett företag
ensamrätt att sälja läkemedel till konsumenter. Monopolet innefattar såväl
receptfria som receptbelagda läkemedel. Läkemedelmonopolet är ifrågasatt av
många. År 2001 sålde bolaget Bringwell International AB tolv förpackningar av
nikotinplåster och nikotintuggummin, vilket var i strid med de svenska
bestämmelserna. Den svenska domstolen begärde besked från EG-domstolen om
försäljningsmonopolet strider mot gemenskapsrätten, och i maj 2005 fastslog EG-
domstolen att så är fallet.

Privat införsel av läkemedel. Är det tillåtet?

Generellt finns inte några begränsningar för varor som en privatperson själv för med sig för eget bruk från ett EU-land till ett annat. Skatten, exempelvis moms, betalar privatpersonen normalt i det medlemsland där varan köps.

Skulle man tex uppsöka läkare på semestern i Spanien och få antibiotika utskrivet, har man rätt att föra in läkemedlet i Sverige om det endast är för eget bruk.

Med denna rättighet tycker vi på 24apoteket att den enskilde individen även har möjlighet att köpa läkemedel över landsgränserna ,så länge det beställs av ett EU-apotek och är avsett för eget bruk

För säkerhets skull tar vi en titt på vad EU-tycker?

Vad säger EU om privatinförsel?

Genom att EU:s medlemsländer har antagit gemensamma regler för varor underlättas den fria rörligheten. Man säger att reglerna är harmoniserade på EU-nivå. Tanken är att de gemensamma reglerna ska skydda liv, hälsa eller miljö. En stor del av EU:s harmonisering sker genom direktiv.

Principen om ömsesidigt erkännande underlättar den fria rörligheten. Enligt denna princip ska en vara som inte omfattas av någon harmonisering, men som lagligen tillverkas eller säljs inom ett EU-land, fritt kunna säljas i alla EU-länder. Principen kallas för Cassis de Dijon-principen, efter ett rättsfall i EG-domstolen.

Tidigare EU-domar

Tidigare var det enligt svensk lag förbjudet för privatpersoner att beställa tex alkohol från andra EU-länder, exempelvis via Internet, och sedan få dem transporterade till Sverige. Men i juni 2007 underkände EU-domstolen det svenska förbudet mot privat import av alkohol. Det är därmed klart att privatpersoner i Sverige kan köpa alkohol i andra medlemsländer och ta hjälp av ett transportföretag för att få hem varorna. Köparen ska betala alkoholskatt i Sverige.