24Money Payments AB

24Money Payments beviljas tillstånd som auktoriserat institut för elektroniska pengar

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 14:04 CET

Den 15 januari beviljades bolagets ansökan till Finansinspektionen att bli ett auktoriserat institut för utgivning av elektroniska pengar. Tillståndet är ett viktigt steg i förverkligandet av att stärka 24Money som en ledande aktör som driver utvecklingen av den finansiella infrastrukturen.

24Money står för bredd och helhet och utmanar storbankerna med betal- och banknära tjänster tillgängliga dygnet runt, på en internationell marknad, för alla kunder. Hos 24Money får kunderna tillgång till en global bankupplevelse som kan användas utan nationella begränsningar, i valfri valuta tillgänglig via datorn, surfplattan och mobiltelefonen.

Anders Blomkvist, VD:
- Det är naturligtvis mycket glädjande att Finansinspektionen ger oss detta förtroende. Det här är resultatet av väl avvägda men samtidigt vågade satsningar från 24Money i ett läge där ingen annan aktör har tagit samma hänsyn till företagare och konsumenter. Vår organisation har arbetat hårt med allt från utveckling av tjänster och IT-system till upprättandet av ett omfattande internt regelverk. 24Money har genomgått en fullständig genomlysning av Finansinspektionen där bolagets finansiella ställning, IT-system, styrdokument och regelefterlevnad samt risk- och compliance-funktioner har prövats. Tillståndet är vårt bevis på att vi ligger rätt i vår plan, säger Anders Blomkvist.

24Money har som det enda svenska e-pengainstitutet på marknaden tagit ett helhetsgrepp på betal- och banknära tjänster. Bolaget erbjuder en bredd i sitt tjänsteutbud som för konsumenter och företag blir ett prisvärt och marknadsmässigt konkurrenskraftigt alternativ till bankernas privat-och företagstjänster. Som institut för elektroniska pengar kan 24Money agera mer aggressivt och erbjuda marknaden den bredaste plattformen för elektroniska och mobila plånböcker och stärka globala direktbetalningar. Med tillståndet i ryggen kan 24Money nu lägga kraften på tillväxt.

VD Anders Blomkvist igen:
- Tillståndet i kombination med det nya regelverket i PSD 2 (Payment Service Directive 2) ger oss möjlighet att erbjuda våra tjänster fullt ut. Vår ambition är att komplettera bankerna och erbjuda målgrupper som större aktörer inte ser som primära kunder en upplevelse som är ett fullvärdigt alternativ – framtidens betaltjänster.

24Money tänker annorlunda. Vi är ingen bank, vi vill ha alla kunder. Hos oss hittar du de flesta betaltjänster som en bank erbjuder, som konton för företag och privatpersoner, betalkort, betallösningar för butik och e-handel, samt sparkonton, privatlån och valutatjänster.

24Money är ett FinTech-bolag med noteringsplaner som leder och driver utvecklingen av samhällets finansiella infrastruktur genom att vara en innovativ aktör på såväl den nationella som internationella betaltjänstmarknaden. Verksamheten utgår efter principen "en leverantör för alla vardagliga finansiella behov". Vi erbjuder marknadens i särklass bredaste utbud av tjänster, utan begränsning, som baseras på den moderna människans behov, dygnet runt, varsomhelst och närsomhelst.