24Money Payments AB

24Money Payments skapar banknära tjänster för alla

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 07:28 CEST

24Money Payments är Fintech-företaget som inser vikten av att skapa en bro över till framtidens betalningar.

I december 2015 inledde 24Money Payments sin storsatsning på banknära tjänster för alla, både i glesbygd och i storstäderna. Det kan framstå som motstridigt, då 24Money är ett Fintech-företag som utvecklar och levererar framtidens betaltjänster. Samtidigt lämnas stora delar av samhället och kundgrupper utanför, då kontanter byts ut av elektroniska tjänster som inte alla har tillgång till. 24Money är berett att ta ansvar och vara bron till framtidens betaltjänster, där betalningar och beteenden tillåts transformeras i sin egen takt. Kunder, både privatpersoner och företag, erbjuds banknära tjänster via ombud – 24Money Agent.

- Mindre än sex månader från lanseringen har 24Money skapat ett nätverk av anslutna betaltjänstombud som täcker stora delar av Sverige, från norr till söder. Genom 24Money Agent erbjuder vi människor och företag möjligheten att hantera sina vardagliga behov av banknära tjänster och där behovet av kontanthantering ingår. Det kontantlösa samhället riskerar att bli en utopi om vi inte ser till att alla får chansen att vara med, säger Henric Clewehielm, Legal Counsel på 24Money.

- 24Money Payments är en ledande leverantör av innovativa betaltjänster som ser vikten av att betalningar görs tillgängliga för alla. Med det bredaste utbudet av banknära tjänster svarar vi upp emot ett verkligt och påtagligt behov. Samma behov är också förklaringen till att 24Money har en mycket kraftig tillväxt i affärsområdet. Faktum är att om vi upprätthåller vår tillväxttakt så kommer 24Money att vara en av de största aktörerna i segmentet redan under 2017, fortsätter Henric Clewehielm.

Med 24Money Agent erbjuds en samhällsviktig och vital service som medför att människor som inte har tillgång till eller vill använda sig av digitala betalningar fortfarande kan hantera sin vardagsekonomi till rimliga kostnader. Samtidigt erbjuder 24Money alternativ för den som vill få tillgång till digitala betalningar.

- Betala räkningar, göra insättningar och uttag från sina konton samt lämna över butikens dagskassa är några av de banknära tjänster som självklart ska vara möjliga att genomföra oavsett var du bor i Sverige. Alla globala affärer har ett lokalt ursprung, avslutar Henric Clewehielm.

24Money Payments AB (Publ) etablerades 2012 med affärsidén att vara en ”one-stop-shop” för banknära och finansiella tjänster tillgängliga dygnet runt, för alla, på den europeiska marknaden. Med fokus på kunden vill 24Money skapa en upplevelse av framtidens bank- och betaltjänster i vardagen där modern teknik möjliggör realtidsbetalningar via Internet, surfplattan eller mobilen. Betaltjänster som de ska vara och som är tillgängliga när det behövs, utan hinder och som fungerar globalt. 24Money Payments AB (Publ) är ett auktoriserat institut för elektroniska pengar som står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information om 24Money besök gärna vår hemsida, www.24Money.se