Bosch AB

25 år med det låsningsfria bromssystemet ABS från Bosch - från innovation till standard

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 10:31 CEST

En hörnsten för körsäkerheten hos motorfordon firar 25-årsjubileum - det låsningsfria bromssystemet ABS. Det har tagit ett stort antal ingenjörer många år att utveckla och testa detta bromsregleringssystem. Före introduktionen av ABS var styrning vid panikbromsning inte möjlig och även däcken utsattes för enormt slitage. Det låsningsfria systemet som för första gången producerades 1978 hindrar att hjulen låser sig – fordonet förblir stabilt och föraren kan styra runt hindret. Dessutom blir bromssträckan för det mesta kortare. Användningen av ABS i allt fler fordon bidrar i hög grad till säkerheten på våra vägar.

ABS – en lång resa för en gammal idé
Redan i början av 1900-talet gjorde man sig tankar om hur man kunde förhindra att hjul låser sig – inte bara på bilar utan även på spårbundna fordon och t.o.m. på flygplan. 1936 lämnade Bosch in en patentanmälan på en "anordning som förhindrar låsning av hjulen på ett motorfordon". Gemensamt för alla tidigare konstruktioner var att de var alltför komplicerade och ej tillräckligt robusta, dessutom var de för långsamma. Först när digitaltekniken blev tillgänglig på 70-talet kunde ett funktionsdugligt ABS-system utvecklas.

1964 började Boschs dotterbolag Teldix att arbeta med projektet – och redan två år senare hade ingenjörerna lyckats reducera bromssträckan på testfordon med bibehållen styrbarhet och körstabilitet i kurvor. Baserat på dessa tidiga modeller kunde ingenjörerna utforma ett system som för allra första gången kontrollerades helt elektroniskt. Den grundläggande strukturen på detta nya koncept – kallat ABS 1 - finns ännu i dag i nästan alla ABS-system. Men tillförlitligheten och hållbarheten hos detta elektroniska styrdon med dess ca 1000 analoga komponenter och säkerhetsbrytare var ännu ej tillräckligt bra för serieproduktion utan måste förbättras ytterligare. Med den digitala tekniken och integrerade styrkretsar kunde slutligen antalet elektroniska komponenter reduceras till totalt 140 st. Efter 14 långa år av utveckling var det 1978 äntligen dags – den andra generationen Boschs ABS – ABS 2 - gick i serie, först som extrautrustning i S-klassen på Mercedes-Benz och kort därpå även i BMW:s 7-serie.

ABS – hur fungerar det
Då som nu är den centrala komponenten i ett ABS-system hydraulaggregatet. På vart och ett av de fyra hjulen sitter en varvtalsgivare, som mäter hjulets vridhastighet. Denna information bearbetas av ett styrdon som öppnar och stänger magnetventilerna i rätt tid. Om ett hjul riskerar att låsa sig vid kraftig inbromsning reducerar systemet bromstrycket endast på detta hjul så pass att låsningstendensen stoppas. Rullar hjulet åter friare höjs bromstrycket igen. Detta från och till pågår ända tills föraren lättar på pedaltrycket eller låsningstendensen hävts, t.ex. på grund av att underlaget ger bättre grepp. I bromspedalen märks vid inbromsningen en pulsation som är inbyggd i systemet.

ABS – systemutveckling och ytterligare funktioner
Under åren som följde koncentrerade sig utvecklingsingenjörerna på att förenkla systemet. 1989 lyckades Boschingenjörerna montera ett hybridstyrdon direkt på hydraulikaggregatet. Kablarna som förband styrdon och hydraulaggregat samt ömtåliga kontakter kunde elimineras och den totala vikten på denna generation ABS 2E minskade avsevärt. Med nya magnetventiler byggde Boschutvecklarna 1993 generation 5.0 och under följande år 5.3 och 5.7. Viktigaste egenskaper var ännu lägre vikt och ytterligare funktioner såsom elektronisk bromskraftfördelning som ersatte den mekaniska reduceringen av bromstrycket på bakaxeln.

2001 introducerade Bosch den nu aktuella generationen ABS 8. Den är modulärt uppbyggd vilket gör att de olika varianterna bromsregleringssystem ABS, ASR och ESP kan tillverkas på ett mycket likartat sätt. Synergismen vid utveckling och tillverkning kan på så vis tillvaratas på bästa möjliga sätt. Alla system som för närvarande produceras av Bosch tillverkas enligt samma kvalitetsstandarder över hela världen. De flesta ABS-system lämnar det löpande bandet inom den region där fordonstillverkaren finns – egalt om det är i Tyskland, Frankrike, USA, Korea eller Japan.

Med de tekniska framstegen har även mångfalden funktioner ökat successivt. Ett exempel är det ABS-baserade antislirregleringssystemet (ASR) för personbilar som gick i serie hos Bosch 1987 och som förhindrar att hjulen spinner loss. På halt underlag kan bilen accelerera lättare och även om man kör in för snabbt i en kurva ökar systemet riktningsstabiliteten genom att reducera motorkraften. Som först i världen lanserade Bosch 1995 det elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESP) – det mest avancerade bromsregleringssystem som existerar. Det förbättrar fordonets stabilitet inte bara vid inbromsning och acceleration utan i alla körsituationer. Om fordonet tenderar att sladda reducerar ESP motoreffekten och bromsar samtidigt enskilda hjul – och ökar därmed körsäkerheten väsentligt.

ABS – från extrautrustning till standard
De tekniska framstegen har lett till att ABS borgar för säkerheten i allt fler bilar. På 80-talet ökade den årliga försäljningen långsamt. 1986 levererade Bosch det miljonte systemet till fordonstillverkarna. På 90-talet slutligen började så monteringen även i medel- och kompaktklassen. Försäljningen steg från år till år och nådde 1999 enbart för Bosch ett ackumulerat antal av 50 miljoner system. Och snart finns det - i vart fall i Europa - knappast någon ny bil längre utan ABS – enligt ett åtagande som paraplyorganisationen för de europeiska fordonstillverkarna har gjort skall varje bil som säljs i Europa från mitten av 2004 vara standardutrustad med ABS säkerhetssystem.


Redan i början av 1970-talet genomförde Bosch vintertester av ABS-systemet i Arjeplog.
Den långa vintern med konstant kyla skapar speciellt gynnsamma testförhållanden, även företagarandan inom regionen har starkt bidragit till att alla våra testaktiviteter kunde komma igång, och i december invigs ett helt nytt testcentrum på Vaitoudden utanför Arjeplog.

25 år ABS från Bosch – milstolpar i utvecklingen

1936:
Bosch erhåller patent på en "anordning som förhindrar låsning av hjulen på ett motorfordon"

1970:
Prov på ABS 1 uppfyller alla ställda krav. Styrdonets funktion är dock ännu ej tillräcklig säker

1978:
Seriestart för det första låsningsfria systemet ABS 2 på Mercedes-Benz och kort därpå på BMW

1981:
100 000:e ABS levererat. ABS nu även i tunga fordon

1985:
ABS från Bosch för första gången monterat på USA-fordon

1986:
En miljon ABS levererade från Bosch

1987:
Antislirregleringssystemet ASR för personbilar går i serie

1989:
Med ABS 2E monteras styrdonet direkt på hydraulaggregatet

1992:
10 miljoner ABS från Bosch

1993:
Tillverkningsstart för ABS 5.0 från Bosch

1995:
ABS 5.3 från Bosch går i serie (med påbyggt styrdon i mikrohybridteknik);

Seriestart för det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP

1998:
Bosch startar tillverkning av ABS 5.7

1999:
50 miljoner ABS från Bosch

2001:
Seriestart för ABS 8 från Bosch

2003:
ABS 25 år i serieproduktion

För ytterligare upplysningar, kontakta:
Katrin Ohlander, presschef, tfn: 08-750 1644, mobil: 070-420 1644, fax: 08-750 1760, e-post: katrin.ohlander@bosch.com

Bosch på Internet: www.bosch.se