Länsstyrelsen i Norrbottens län

25 av 33 björnar fällda

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:54 CET

Sammanlagt fick 33 björnar fällas varav 27 i inlandet och sex i kustkommunerna i Norrbottens län vid årets björnjakt. Resultatet blev totalt 25 fällda björnar samt en skadeskjuten björn som inte kunde återfinnas. I inlandet fälldes 24 av dessa björnar samtidigt som en skadesköts och i kustkommunerna fälldes endast en björn.

Detta framgår av länsstyrelsens redovisning av resultatet av årets allmänna björnjakt till Naturvårdsverket. Länsstyrelsen tar samtidigt upp de uppmärksammade problemen kring de nya reglerna som gäller hanteringen av björnkött som livsmedel.


– Länsstyrelsen anser inte att kvoten var för hög. Orsaken till att den inte fylldes i inlandet i år är troligen det mycket varma vädret i augusti och början av september. En sådan värme och torka försvårar jakten, framför allt den som sker med hund. Antalet björnar som fälldes ökade också snabbt i inlandet i slutet av jaktperioden, säger Lena Bondestad, handläggare inom länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Sämre jaktresultat i kustområdet

Vid förra årets björnjakt, då områdesuppdelning av länet i inland och kustkommuner var ny, fälldes fem av sex tillåtna björnar i kustkommunerna. Resultatet var alltså betydligt sämre i år för just det området.

– Det är svårt att säga vad denna skillnad beror på, men vädret spelade förmodligen en roll också här. Man är dessutom mer ovan att jaga björn vid kusten än i inlandet. Det är därför bra om vi även i fortsättningen kan få en separat kvot för kusten så att jägarna där kan jaga björn oberoende av om inlandskvoten snabbt fylls, säger Ronny Edin, tf chef för naturvårdsenheten vid länsstyrelsen.

Björnkött kasserades

Nya regler med bakgrund i EU: s livsmedelslagstiftning gjorde att årets fällda björnar fick flås först när de hade förts till ett godkänt slakteri. Detta medförde att köttet från minst tre björnar fick kasseras vid slakten då det var otjänligt som föda. Orsaken var att björnkropparna inte kyldes av tillräckligt snabbt då pälsen tillsammans med kroppsfettet utgjorde en effektiv isolering, vilket i sin tur medförde att björnarna ”surnade” på vägen till slakterierna.

– Det här är givetvis mycket beklagligt och kan försvåra den framtida jakten och därmed förvaltningen av björnstammen. Länsstyrelsen har därför i en skrivelse till Livsmedelsverket påtalat problemen och föreslagit ändringar i verkets föreskrifter som förhoppningsvis går att genomföra till nästa år, kommenterar Lena Bondestad.

Antalet björnar som får fällas i länet under 2007 års björnjakt kommer att beslutas av Naturvårdsverket i juni nästa år.


För mer information kontakta:

Handläggare Lena Bondestad, tel. 0920-962 21, 070-669 62 21

Tf chef för naturvårdsenheten, Ronny Edin, tel. 0920-960 74, 070-350

Caj Norén, pressekreterare, tel. 070-689 60 54