Länsstyrelsen Västerbotten

25 björnar får skjutas och åteljakt tillåts

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 08:59 CEST

Tjugofem björnar får fällas och åteljakt tillåts åter igen på försök. Det blev resultatet när Länsstyrelsen tog beslut om höstens licensjakt efter björn i Västerbotten.
- Vi väljer att hålla tilldelningen på ungefär samma nivå som de senaste fyra åren. Länet delas in i området ovan respektive nedanför odlingsgränsen åter igen och högst 16 av de 25 björnarna får fällas nedanför, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen.

Björnstammen i Västerbotten beräknas idag uppgå till ca 300 djur. Tillsammans med trafikolyckor och skyddsjakt förväntas årets licensjakt minska antalet björnar med ca 10 procent, vilket betyder att björnstammen i Västerbotten har nolltillväxt även i år.

- Vi har lyckats förvalta björnstammen väl de senaste åren. Resultat från spillningsinventeringen 2009 visar att vi har håller stammen på ungefär samma nivå åtminstone sedan 2004, säger naturvårdsdirektör Björn Jonsson.  

Åteljakt på försök 
Åteljakt efter björn tillåts återigen på försök i Västerbotten. Den förbjöds i Sverige 2001 med motiveringen att de negativa effekterna kan bli för stora. Främst befarades att björnar kan vänja sig vid att få mat från människor, bli närgångna och därmed mycket besvärliga. 

- Det finns en lång rad villkor som de västerbottniska jägarna måste uppfylla om de vill bedriva åteljakt. Villkoren finns för att kunna undvika negativa effekter och för att kunna utvärdera åteljakten efteråt, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen.

Åteljägaren måste gå utbildning och anmäla sin åtel till Länsstyrelsen. Åteln ska ligga på stort avstånd från hus, vägar och stigar. Det finns också begränsningar när det gäller åtelmaterial och åtelmängd. Dessutom ska åteljägarna dokumentera vad de gör vid åteln samt städa åtelplatsen efter jaktens slut.

- Åteljakten har genomförts på försök i Västerbotten åren 2010 och 2011. Det finns fortfarande vissa frågeställningar som inte har blivit helt besvarade och därför fortsätter vi försöket ytterligare ett år säger Michael Schneider.

Beslut i alla björnlän  
Beslut om licensjakt efter björn har tagits i samtliga björnlän i landet. I de fyra nordligaste länen tillåts jakt efter totalt drygt 200 björnar. Tidigare var det Naturvårdsverket som tog beslut om denna jakt men från och med år 2010 har rätten att besluta delegerats till Länsstyrelsen.

- Det är mycket glädjande att Länsstyrelsen nu kan ta de stora björnbesluten. Det är en del av den regionalisering av rovdjursarbetet som pågår, avslutar Björn Jonsson.  

Fakta
Vid senaste beräkningen, gällande hösten 2008, uppskattades björnstammen i Sverige bestå av ca 3 300 djur. De flesta björnarna antogs finnas i Jämtland (ca 1 000 djur) och Norrbotten (ca 900 djur). Sedan dess anses björnstammen ha minskat i Jämtland. Norrbotten genomförde en spillningsinventering år 2010. Det var den första som genomförts i länet men antalet prover som samlades in blev lägre än väntat och det gick inte att göra en skattning av länets hela björnpopulation.

Mer information
Michael Schneider
michael.schneider@lansstyrelsen.se
Tel. 090-107319, 070-6052980 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.