Business Region Göteborg

25 företag backar upp Göteborg i Cannes

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 09:00 CET

Stora aktörer inom fastighetssektorn deltar i Göteborgs monter på investerarmässan Mipim i Cannes. 22 privata och tre kommunala bolag finansierar satsningen. Syftet är att marknadsföra Göteborgsregionen och sätta ljuset på byggboomen som väntar.

Årets stora investerarmässa Mipim pågår 15-18 mars. Där blir konkurrensen om uppmärksamheten från andra större städer och regioner hård. Göteborgsregionen gör därför en större satsning än föregående år.

I en nydesignad mässmonter finns en 3D-modell som visar vilka stora investeringsmöjligheter Göteborg erbjuder under de kommande åren. Särskild tonvikt läggs på de speciella möjligheter som skapas när stadsutveckling går hand i hand med industrins innovativa lösningar för transporter och energi.

På kampanjsajten www.gothenburgatmipim.se visas flera av de största utvecklingsprojekten i Göteborg upp.

- Göteborg har utmaningar i att planera för tillväxten. Det behövs företag och arbetskraft som bidrar till byggandet. Och vi behöver fler företag som investerar här. Mipim är en av flera satsningar som vi gör för att marknadsföra Göteborgsregionen internationellt, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg som projektleder satsningen.

Hela budgeten för marknadsföringen av Göteborg på Mipim är 3 680 000 kronor i år. Det är en ökning med 660 000 från föregående år. De ökade resurserna kommer från att fler partners från näringslivet ser värdet av att vara en del av Göteborgs satsning.

Göteborgs Stads kommunala bolag och förvaltningar har även kostnader för tjänstemän och politiker som reser till mässan. En redogörelse för kostnader och deltagarlista bifogas detta pressmeddelande.

Digitala bilder som visar monter och 3D-modell med byggplaner finns tillgängliga för publicering på www.gothenburgatmipim.se.

Där finns även fakta och statistik i olika former som kommer att presenteras på Mipim.

Frågor om Göteborgsregionens deltagande i årets Mipim-mässa kan ställas till Andreas Göthberg, ansvarig för internationella investeringar på Business Region Göteborg:

andreas.gothberg@buinsessregion.se 031-367 61 32.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.