Länsstyrelsen i Uppsala län

25 lodjur får fällas under licensjakten i Mellansverige

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 10:13 CET

Länsstyrelserna har nu i samråd fördelat de 30 lodjur som tilldelats det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. För området har 5 lodjur avsatts till skyddsjakt och resterande 25 lodjur till licensjakt.  Förvaltningsområdet innefattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs och Örebro län.

Den 17 februari delegerade Naturvårdsverket ner ansvaret för skydds- och licensjaktsbeslut efter lodjur till Länsstyrelserna. Delegeringen av beslut om jakterna fattades dock med ett tak på 30 djur i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Länsstyrelserna i det mellersta förvaltningsområdet har nu i samråd fördelat ut dessa 30 lodjur på länsnivå.

Först och främst har Länsstyrelserna avsatt 5 lodjur för eventuella skyddsjakter i förvaltningsområdet. Resterande 25 lodjur har sedan fördelats mellan länen. Inför fördelningen har man tittat på respektive läns fastställda miniminivå samt de regionala inventeringsresultaten. Genom att titta på inventeringsresultat över tid kan man se en trend i populationens regionala utveckling.

De 25 lodjuren fördelas framförallt utifrån hur nära lodjursstammen ligger den regionalt satta miniminivån i respektive län. Tabellen nedan visar att de län som ligger långt över sin regionalt satta miniminivå får en högre tilldelning, till exempel Värmland och Uppsala.


Fördelning län         Antal lodjur
Stockholm 1
Uppsala 9
Västra Götaland 0
Värmland 7
Örebro 2
Västmanland 3
Dalarna (i renskötselområdet) 2
Gävleborg 1

Beslut om licensjakt efter lodjur kommer att fattas i varje enskilt län och i enlighet med dessa siffror. Möjligheten att besluta om jakt med fälla har inte delegerats till Länsstyrelserna och därför tillåts ingen fällfångst detta år.

För mer information, kontakta:
Naturvårdsdirektör Lennart Nordvarg, tfn 018-19 52 75, 070-558 99 03