Cryptzone AB

25 miljoner i tillskott till Cryptzone

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 09:09 CEST

Göteborg, 2 Juli 2009 - Cryptzone AB (publ) har i juni månad avslutat en kapitalanskaffning, fördelat på en företrädesmission och en riktad emission, vilka sammanlagt tecknades för 26,1 miljoner kronor. I enlighet med förslagen tillförs bolaget 25,0 miljoner före emissionskostnader.

Utöver nuvarande och nytillkomna aktieägare som tecknade sig för 12,8 miljoner, tecknades 13,3 miljoner av ett svenskt investerarkonsortium. Konsortiet får ca 49 % av kapitalet och 37 % av rösterna efter full utspädning. Gruppen består av Kattvik Financial Services AB, Gylling Invest AB, M2 Capital Management AB, TJ Junior AB, The Gentle Persuader Fund, ATV Holding AB och AB Giraffen.

"Vi är mycket nöjda med det stora intresse som visades för den nu avslutade kapitalanskaffningen" säger Per Svantesson Styrelseordförande på Cryptzone. "Vi kan nu med hjälp av såväl nya som gamla aktieägare utveckla och driva Cryptzone in i framtiden. Att så många tror på vad bolaget och våra produkter står för är mycket tillfredställande. Med gjorda effektiviseringar och nya färdigutvecklade produkter tar detta kapital med hög sannolikhet Cryptzone mot ett kassaflödespositivt resultat, vilket enligt styrelsens bedömning kan ske inom tre kvartal. Kapitalet som stärker kassan för den fortsatta globala expansionen täcker alla Cryptzone's baskostnader i mer än 1 år" säger Per Svantesson vidare.

"Cryptzone verkar i ett spännande segment under stark tillväxt med bra produkter och numera i en väl anpassad organisation och struktur. Det ska bli spännade att följa bolagets fortsatta resa som ägare, där första viktiga delmålet är att nå positivt kassaflöde" säger Patrik Tillman VD på Kattvik Financial Services och idag Cryptzone's största ägare.

 

För mer information:

Peter Davin, CEO Cryptzone
Email: peter.davin@cryptzone.com
Tel: +46 (0)701 839 199

Björn Muchow, CFO
Email: bjorn.muchow@cryptzone.com
Tel: +46 (0)31 773 86 03

Per Svantesson, Chairman
Email: per.svantesson@effpower.com
Tel: +46 705 288 780

 

 

Om Cryptzone:

Cryptzone är en av de marknadsledande inom området för förebyggande av informationsläckage som säkrar både vilande information och information i rörelse genom den sin säkerhetsplattform Simple Encryption Platform (SEP). Cryptzone tillhandahåller en säkerhetsteknologi som användare verkligen kan och kommer att använda för att på så sätt öka den övergripande informationssäkerheten och minimera risken för informationsläckage. Med Cryptzone kan användare säkra email, filer, foldrar, diskar och USB-minnen utan att behöva ändra sitt sätt att arbeta samtidigt som IT- avdelningarna har full kontroll över användarrättigheterna. Företaget har kontor i Göteborg, Los Angeles och München. Mer information om företaget och dess utbud av krypteringslösningar och produkter för förebyggande av informationsläckage finns på www.cryptzone.se.

Cryptzones aktie är listad på First North. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i OMX. Certified Adviser på First North: Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Tel: 031-745 50 00