Fältbiologerna

250 demonstrerade för Råstasjön

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 22:13 CET

Bilder fria att använda finns att hämta på nedanstående länk. Klicka på bilderna i bildspelet för stor bild. http://www.faltbiologerna.se/pressmeddelanden/250-demonstrerade-for-rastasjon

"Rädda Råstasjön!" Det var budskapet på dagens demonstration utanför Solna stadshus, som ordnades av Nätverket Rädda Råstasjön. Nätverket överlämnade vid den välbesökta demonstrationen sitt krav på totalstopp för exploateringen vid Råstasjön med 6 500 underskrifter till stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Ekegren (FP).

På kvällen 28 februari samlades 250 engagerade medborgare i Solna, Sundbyberg och Stockholm till en demonstration utanför Solna stadshus. Detta skedde med anledning av Solna stads förslag till detaljplan rörande Råstasjön, som skulle innebära att stora natur- och rekreationsvärden skulle gå förlorade. Samrådet för detta förslag går ut idag, vilket innebär att idag är sista chansen att göra sin röst hörd i frågans första runda. 
 
"Strandskyddet räcker inte"
Demonstranterna från Nätverket Rädda Råstasjön kritiserade inte endast nuvarande förslag om detaljplan. Skarp kritik riktades även mot Folkpartiets och övriga politikers tal om att "respektera strandskyddet men bebygga resten".
- Strandskyddet räcker inte alls, säger Leo Rudberg, representant för Nätverket Rädda Råstasjön. Hela strandskogen utgör tillsammans med sjön ett mycket komplext ekosystem. Hur begränsad bebyggelsen än skulle bli, skulle ovärderliga naturvärden oundvikligen gå förlorade.

Ett annat argument som florerat i debatten är att redan i anspråkstagna ytor - t.ex. den gamla UNO-X-macken nordväst om sjön - skulle kunna bebyggas, eftersom dessa till synes saknar naturvärden.
- Trots att betongstationen inte har några omedelbart synliga naturvärdena, är naturvärdena i själva verket enorma. Dessa ytor gör så att djur- och växtliv kan sprida sig mellan Råstasjön och andra grönområden, förklarar Leo Rudberg. Hus skulle förstöra dessa spridningseffekter något enormt. Men givetvis är vi inga betongstationskramare: de gråa ytorna bör bli gröna. Återplantering bör ske.

 
"Helt odemokratiskt"
Enligt vissa politiker är Solna stad bundna att följa avtal med byggbolag, och därför tvungna att bygga vid Råstasjön. Enligt Nätverket Rädda Råstasjöns juridiska experter verkar det emellertid som att avtalen förutsätter en detaljplan för marköverlåtandets giltighet. Eftersom detaljplanen behandlas i detta nu, har alltså tidigare avtal med byggbolag förmodligen ingen giltighet. Detta av demokratiska skäl: kunde kommunen avtala bort mark utan byggbolag och utan en demokratisk samrådsprocess och detaljplan, vore det djupt odemokratiskt. Av såväl juridiska som demokratiska skäl faller därmed politikernas argument om avtal.

- Att bygga vid Råstasjön - trots att 6 500 oroade medborgare skrivit under mot exploateringen - vore ett mycket illa förankrat beslut, säger Leo Rudberg. Om kommunen dessutom väljer att bygga endast av hänsyn till avtal med byggbolag, vore det helt odemokratiskt.
 
Kampen inte över
I samband med demonstrationen överlämnade företrädare för Nätverket Rädda Råstasjön över sin protestskrivelse till Anders Ekegren (FP), stadsbyggnadsnämndens ordförande, Tillsammans med över 6 600 insamlade underskrifter blir detta en protest mot all exploatering vid sjön. Ekegren har backat från sin egen nämnds förslag och föreslår nu begränsad bebyggelse och naturreservat.

- Naturreservat vore fantastiskt, men det är helt ologiskt att skydda delar av naturen med ena handen och förstöra resten av naturen med den andra. Hela naturområdet behöver skyddas. Politikerna måste kasta hela planförslaget i papperskorgen, menar Leo Rudberg. För fåglarna, för folket, för framtiden.
 
Men samrådets utgång innebär inte alls att frågan är död. Tvärtom, menar Nätverket Rädda Råstasjön.
 
- Nu när politikerna ska granska förslaget utifrån folkets åsikter är det viktigare än någonsin att vi försöker påverka dem att värna natur- och rekreationsvärdena, säger Leo Rudberg. Namnlistan fortgår. Om en ny detaljplan kommer framöver kommer vi engagera oss även gentemot denna. Kampen fortsätter!

Nätverket Rädda Råstasjön är en sammanslutning av boende i närområdet och ett flertal miljöorganisationer, däribland Fältbiologerna.

Kontakt:

  • Leo Rudberg (076-250 82 30, leo.rudberg@gmail.com), representant för Nätverket Rädda Råstasjön, talare på demonstrationen
  • Linn Andersson (070-147 20 66, linn.andersson@faltbiologerna.se), initiativtagare till Nätverket Rädda Råstasjön, talare på demonstrationen

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.