Stockholms Läns Landsting

250 miljoner till mötesspår på Nynäsbanan (s), (v) och (mp)

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 16:24 CET

Landstingets förbättrade ekonomiska situation gör det möjligt att låna ut 250 miljoner kronor till Banverket för att tidigarelägga utbyggnaden av mötesspår på Nynäsbanan. Utbyggnaden av Nynäsbanan är en av de viktigaste infrastrukturella satsningar regionen står inför.

Finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s), landstingsråden Birgitta Sevefjord (v) och Raymond Wigg (mp) säger i ett gemensamt uttalande:

– Att bygga mötesspår på Nynäsbanan kommer att vara till stor nytta för pendeltågsresenärerna och bidra till en positiv utveckling av Nynäshamn med omgivningar. Satsningen minskar störningarna i trafiken och gör det möjligt att ha fler avgångar. Landstinget har nu ett så stabilt ekonomisk läge att vi kan bidra till större infrastrukturella satsningar. Detta är ett resultat av den ekonomiska sanering vi lyckats genomföra under mandatperioden.

Viktigast är att åstadkomma partiella dubbelspår, så kallade mötesspår/mötesstationer, vid ett antal lägen utmed banan, bland annat vid Segersäng och Hemfosa. Förekomsten av driftsstörningar i pendeltågstrafiken på Nynäsbanan går att kraftigt reducera på detta vis. Därtill kan trafikeringen utökas med tätare avgångar när mötesspåren/mötesstationerna finns på plats. Förutom mötesspår/mötesstationer kan det vara angeläget att påbörja vissa förberedande investeringar för förlängt dubbelspår från Västerhaninge mot Hemfosa.

Nynäshamns kommunalråd Ilija Batljan (s) kommenterar:
– Landstingets satsning på att tidigarelägga utbyggnaden av mötesspår är ett välkommet besked här i Nynäshamn. Inte minst har vinterns problem i pendeltågstrafiken visat på behovet av denna satsning som också underlättar för företagsetableringar i Nynäsområdet.

För mer information kontakta:
Magnus Ljungkvist, pressekreterare (s), 070-737 41 74
Lina Hultman, vik. pressekreterare (v), 070-737 41 19
Charlotte Pruth, pressekreterare (mp), 070-737 44 26
Ilija Batljan, kommunalråd Nynäshamn, 070-518 39 67