Järfälla kommun

250 nya bostadsrätter i Järfälla när JM fortsätter satsa i attraktiva Kallhäll

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 08:29 CET

JM AB satsar vidare i Kallhäll, Järfälla och köper del av fastigheten Kallhäll 1:1 av Järfälla kommun. JM ska bygga 250 bostadsrätter i ett attraktivt läge nära kollektivtrafik, Görvälns naturreservat och Mälaren.

Området, som idag är gammal industrimark intill Mälaren, omvandlas till bostadsområde med gårdsbildning och fina lekytor där flerfamiljshusen varierar mellan sex och 16 våningar.

– När Järfälla växer ska hela kommunen ta del av utvecklingen. Jag är glad att Bolinder strand får ett tillskott av nya bostäder i anslutning till god kollektivtrafik och fantastiska rekreationsområden, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

I samband med byggandet av bostäder ska JM också rusta upp och förbättra för boende och besökare i området, bland annat genom att anlägga trottoar, flytta en korsning och göra en ny entré till Görvälns naturreservat.

Marköverlåtelseavtalet med JM och detaljplan för området Bolinderstrand II godkändes av kommunstyrelsen i Järfälla den 21 november.

Mer information
Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, emelie.grind@jarfalla.se, 08-580 283 93

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, vägar och spår växer Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Alla våra stadsdelar, exempelvis Barkarbystaden, växer och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

www.jarfalla.se