Easycharge AB

2515 stycken elbilar i Sverige 1 juli 2013

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 13:48 CEST

Den 1 juli 2013 var beståndet av laddbara elbilar i Sverige 2515 stycken. Det är en ökning av beståndet med 58% procent sedan årsskiftet. Det visar nya detaljerade siffror från statistikdatabasen ELIS - Elbilen i Sverige. Siffrorna tas varje månad fram av Easycharge, Sveriges oberoende konsultföretag inom e-mobility.

Den totala andelen laddbara elbilar uppgår idag till 0,05 procent av Sveriges bilflotta, vilket innebär en ökning med 921 stycken sedan årsskiftet. Helt batteridrivna elbilar uppgår till totalt 1242 fordon och laddhybrider uppgår till 1273 fordon. Bruttokvoten av antal laddplatser delat med antal elbilar, CPEV, är idag 0,17 att jämföra med 0,17 i föregående månads mätning.

– Ett flertal nya modeller som vi trodde skulle börja levereras i större kvantiteter under sommaren har blivit framflyttade till hösten eller slutet av året. Det innebär att vi kommer ha en ganska modest utveckling fram tills att så sker. Samtidigt pågår en febril aktivitet nere i Almedalen för att påverka politiker till att ta fram bättre styrmedel så snabbt som möjligt. Vi kan inte uppnå 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta med en beståndsökning av ett per hundra fordon per månad, säger Andy Rietschel, vd på Easycharge.

Easycharge publicerar varje månad återkommande statistik kring elbilsbeståndet i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara elbilaroch ger en mer enhetlig bild av elbilar och laddhybrider än vad som tidigare varit möjligt. Bland annat belyses olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och lokaliseringsuppgifter för varje enskild bil, samt diverse prognoser. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elbilar och marknadsöversikt.

För mer information kring statistikdatabasen ELIS, se www.easycharge.se eller kontakta:

Andy Rietschel, vd, Easycharge

070-889 86 89, andy.rietschel@easycharge.se


Easycharge AB är ett konsultföretag med specialistkunskap kring elbilar och laddninginfrastruktur. Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster för att underlätta med övergången till elbilar. Vinsten för våra kunder blir att undvika felaktiga investeringar, framtidssäkra och få kontroll och kunskap över inköp av ny teknik. Easycharge är ett partnerägt och helt privat finansierat företag med säte i Stockholm. Vi erbjuder våra tjänster över hela landet.