Länsstyrelsen i Västernorrland

26 miljoner satsas på mjölkproduktion i Skorped

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 09:43 CEST

Länsstyrelsen har beslutat om investeringsstöd för uppförande av en ny lösdriftsladugård för 300 mjölkkor till Tage Hellström, Skorped, Örnsköldsvik, på 13185000 kronor.
Stödet är det största som någonsin lämnats till ett jordbruk i vårt län.

Det ges inom ramen för landsbygdsprogrammet och är 50 procent av investeringskostnaden på totalt 26 miljoner kronor. Beslutet är i linje med länsstyrelsens strävan att stötta jordbruksnäringen och stärka mjölkproduktionen, som minskar i länet.

Men investeringen skapas ett livskraftigt företag på landsbygden samtidigt som det öppna landskapet bevaras. Dessutom förbättras arbetsmiljön och miljön för djuren. Satsningen beräknas också ge fler arbetstillfällen.

Länsstyrelsen i Västernorrland har i landsbygdsprogrammet de bästa stödvillkoren i landet där stödprocenten för investering i mjölkproduktion är på 50 procent och inget stödtak. Detta möjliggör att jordbrukare som vill satsa på större livskraftigare anläggningar kan göra det. Eftersom fastigheter och mark är lågt värderade i länet har det varit svårt för jordbruksföretag att få lån till större investeringar men i och med de goda villkoren i vårt landsbygdsprogram så har en dörr öppnats från långivare.

För ytterligare information kontakta Ola Sjöström telefon 0611-34 90 07.