Länsstyrelsen i Uppsala län

2.6 miljoner till stöd för utsatta barn och ungdomar

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 13:43 CEST

Länsstyrelsen har beviljat 2,6 miljoner i statsbidrag till länets kommuner för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Ett prioriterat område är stöd till barn som växer upp i våldsamma miljöer.

Regeringen har speciellt lyft fram vikten av riktade insatser till barn som växer upp i miljöer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer och till barn som har missbrukande föräldrar. Även stöd till kommuner som utvecklar ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete prioriteras.

- Vid fördelning av årets statsbidrag har länsstyrelsen prioriterat verksamheter för barn i missbruks- och våldsmiljöer. I Uppsala drivs sedan flera år projektet Trappan som är en framgångsrik modell för många kommuners arbete med barn och ungdomar, säger Elisabet Reimer, socialkonsulent vid Länsstyrelsen i Uppsala.

- En framgångsfaktor i det förebyggande arbetet är att det finns en samordnare i varje kommun. Länsstyrelsen har därför prioriterat stöd till de kommuner som planerar eller nyligen har inrättat sådana tjänster, säger socialkonsulent Jesper Kyrk vid Länsstyrelsen i Uppsala.

Beviljade projekt:

Kommun

Projekt

Belopp


Heby

Samordnare för förebyggande insatser

Kontaktperson: Katarina Welin,0224-361 13

400000 SEK


Knivsta

Samordnare för drogförebyggande arbete

Kontaktperson: Agneta Öberg, 018-34 72 09

400000 SEK


Håbo

Signalen - utvidgat stöd till barn och unga i våldsmiljöer

Kontaktperson: Anne Lindewall, 017152983

200000 SEK


Tierp/Älvkarleby

Drogsamordnare i Tierp/Älvkarleby

Kontaktperson: Tierp, Kristina Kouva, 0293-181 57

Kontaktperson Älvkarleby, Jan-Åke Olsson, 026-832 28

400000 SEK


Uppsala

Barnahus i Uppsala län

Kontaktperson: Gunilla Oltner, 018- 727 86 02

204700 SEK


Älvkarleby

Nätet - Tidiga insatser för barn till missbrukare och/eller barn i våldsmiljöer. Kontaktperson: Lars Öhman, 0293- 186 12

120000 SEK


Älvkarleby

Tidigare insatser mot våld i nära relationer

Kontaktperson: Marie Nilsson, 026- 832 29

150000 SEK


Östhammar

Utsatta barn

Kontaktperson: Margareta Hörner, 0173- 862 17

300000 SEK


Regionförbundet

Barns behov i centrum, BBIC i Uppsala län

211028 SEK


Regionförbundet

Projektverkstad

Kontaktperson: Lena Chirico, 018- 18 21 24

280000 SEK


 

För ytterligare information kontakta länsstyrelsens sociala enhet:

Socialkonsulent Elisabet Reimer, tfn 018-19 53

Socialkonsulent Jesper Kyrk, tfn 018-19 52 26

Socialkonsulent Jan-Erik Lundberg, tfn 018-19 52 28