Sida

260 miljoner till eftersatta humanitära kriser

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 15:40 CET

Flera eftersatta och underfinansierade humanitära kriser får nu extra pengar från Sida. Beslut omfattande 260 miljoner har fattats för att lindra situationen för utsatta människor i exempelvis Kenya, Centralafrikanska republiken, Burma och Syrien.

– I norra Kenya är trycket enormt på befolkningen på grund av svår torka, somaliska flyktingar som kommer över gränsen och den politiska oron som eskalerar. Det är en mycket bräcklig och kritisk situation, säger Per Byman, chef för Sidas humanitära team.

Effekter av torka, höjda matpriser, inflation men även faktorer som konflikter och ökade flyktingströmmar hotar att ytterligare förvärra situationen för länderna i östra Afrika.

Centralafrikanska republiken är ett land i västerländska mediers skugga som brottas med stora problem som uthållig torka, långdragna konflikter, kriminalitet och utbredd fattigdom. Nu kan Sida ytterligare förstärka stödet till de mest utsatta grupperna i landet.

Även till länder som Afghanistan, Demokratiska Republiken Kongo, Somalia, Sudan och Palestinska territorierna kan Sverige nu bidra med ytterliga medel för att utöka de humanitära insatserna.

– Vi ser en trend att det fördelas mindre pengar för humanitära insatser i och med den global finansiella krisen. I den situationen finns stor risk att utdragna humanitära kriser hamnar i skymundan till förmån för blixtinsatser för uppblossande situationer, säger Per Byman.

Utöver Sidas 260 miljoner beslutar nu även Utrikesdepartementet om extra anslag omfattande 140 miljoner kronor till humanitära insatser genom några olika FN-organ och Internationella Röda korset.

För mer detaljer kring stöden, information och kommentarer kontakta Per Byman, chef för Sidas team för humanitära frågor, telefon 070-581 31 93 eller Sidas presstjänst 08-698 5555