Svenska ESF-rådet

266 EU-miljoner till Västsverige

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 16:42 CEST

Elisabeth Krantz, chef på Svenska ESF-rådet i Västsverige

40 projekt får 266 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Det blev resultatet efter det västsvenska strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte den 9 juni. Projekten ska stärka regionens konkurrenskraft, främja kompetensutveckling och motverka utanförskap på arbetsmarknaden.

Elisabeth Krantz, chef på Svenska ESF-rådet i Västsverige, berättar om projektet Partnerskap Dialog och Samverkan för hållbar utveckling som beviljas 19,8 miljoner kronor.

– Projektet har ett brett och spännande partnerskap med SDF Lundby, Norra Älvstrandens företagarförening, Fastighetsägarna Centrala Hisingen, Samordningsförbundet Delta, Backaplans Företagare och Fastighetsägare och Styrelsekademin. Tillsammans vill man utveckla strukturer för hållbar tillväxt samt hjälpa arbetslösa individer att komma in på arbetsmarknaden.

För lokal uppföljning bifogas en lista med grunduppgifter om de 40 beviljade projekten.

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet fördelat nästan 5,7 miljarder kronor till sammanlagt 1836 Socialfondsprojekt runtom i Sverige.

I varje ESF-region finns ett strukturfondspartnerskap, vars huvuduppgift är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd. Prioriteringen är bindande för ESF-rådet. Strukturfondspartnerskapet i Västsverige består av 17 ledamöter från kommuner och landsting i Hallands och Västra Götalands län samt företrädare för Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, intresseorganisationer och föreningar samt universitet och högskolor.