Nationella hjälplinjen

27 000 RINGDE HJÄLPLINJENS JOURTELEFON – KNAPPT HÄLFTEN KOM FRAM

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 16:36 CET

Antalet personer som ringde till Nationella Hjälplinjens jourtelefoner ökade med 30 procent under 2009 jämfört med året innan. Av de drygt 27 000 personer som befann sig i svår livssituation var det endast 10 660 som kom fram och fick professionell hjälp. Samtalslängden ökade också under förra året, från 15 minuter i snitt per samtal till 17 minuter.

Nationella Hjälplinjen har funnits i åtta år och arbetar med kris- och stödsamtal i telefon från människor i svåra livssituationer. Det är den enda professionella jourtelefonen i Sverige som är bemannad dagligen året runt och där samtalen besvaras av utbildad personal. Verksamheten bekostas med ett statligt bidrag på fem miljoner kronor årligen. Bidraget har varit oförändrat de senaste åren. Däremot har antalet personer som sökt hjälp ökat drastiskt.

–På Hjälplinjen ger vi människor tidigt och lättillgängligt stöd i svåra livssituationer. Men vi känner oss alltmer maktlösa. Det är fler och fler som behöver hjälp men vi saknar resurser och kan bara besvara en bråkdel av alla samtal. Ångest, depression och relationsproblem är de vanligast förekommande orsakerna men vi tar också emot ett stort antal samtal om självmord som vi kan ge akut stöd till. Men vad händer med alla de som inte kommer fram, säger Katarina Tjust Häggström, verksamhetschef på Nationella Hjälplinjen.

Antal mottagna samtal under året var 10 660. Av dessa är 1 387 så kallade klicksamtal, samtal där den som ringer lägger på när de kommer fram. 199 av de mottagna samtalen var så kallade tysta samtal, den som ringer säger inget men lyssnar en stund innan de lägger på.  Antalet unika inringare under året beräknas till 27 237. Samtalstiden var i genomsnitt 17 minuter. Det kan jämföras med 15 minuter 2008.

Störst ökning under 2009 bestod av personer som lider av ångest och depression. De står för totalt 28 procent av de mottagna samtalen. Relationsproblem och oro för närstående, stod för 32 procent, vilket fortfarande är den vanligaste orsaken till att man ringer till Hjälplinjen. Under 2009 inkom 351 samtal om självmord. Av dessa var majoriteten från kvinnor, 72 procent. 

Mars, april och maj är de månader som har flest påringningar medan februari var den månad som Hjälplinjen hade minst antal samtal förra året. 

Geografisk fördelning:
Störst antal inringare hade Stockholm med 39 procent, Västra Götaland 14 procent och Skåne 13 procent. 

Fördelning kön:
Andel kvinnor: 67 procent
Andel män: 33 procent
Medelålder: 43 år 

Statistiken är baserat på Hjälplinjens samtalstrafik och samtalsinnehåll från varje enskilt samtal som kommer till jourtelefonen. 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:

Katarina Tjust Häggström, verksamhetschef på Nationella hjälplinjen.
Telefon: 073 - 949 04 43 E-post: katarina@hjalplinjen.se

Du kan även besöka: http://www.hjalplinjen.se 

Länk till statistiken på Hjälplinjens webbplats: http://www.hjalplinjen.se/sida/press/statistik.aspx

Till Hjälplinjen kan man ringa om psykiska problem eller svåra livssituationer. Hjälplinjen drivs ideellt av brukar- och anhörigorganisationer på det psykiska hälsoområdet och får statliga bidrag under kontroll av Socialstyrelsen. Samtalen besvaras av psykologer, socionomer och psykiatrisjuksköterskor. Samtalen är kostnadsfria och anonyma.