AFA Försäkring

28 miljoner kronor till forskning om depression och utbrändhet inom vårdsektorn

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 10:00 CEST

Nu anslår försäkringsorganisationen AFA 28 miljoner för fortsatt arbete inom forskningsprojektet ”Depression och utbrändhet i människovårdande yrken” (DU-projektet). Detta är en del i en större satsning från parterna inom kommun och landstingsområdet på ökad forskning för deras yrkesgrupper. Pengarna fördelas mellan 2005 och 2008.

Personal inom vården drabbas ofta av depression och utmattning. Bland kvinnorna står mentala diagnoser för 32 procent av de långa sjukskrivningarna. I gruppen "socialt arbete" är siffran 33 procent, undersköterskor 27 procent samt sjuksköterskor och barnmorskor 40 procent. I topp ligger de kvinnliga läkarna med cirka 50 procent.

Projektets mål är att få fram kunskap och en metodik för att rehabilitera långtidssjukskrivna offentliganställda med utmattningssyndrom. Starten gick år 2000 och delrapporter har inkommit löpande. Slutrapporten beräknas till 2008. Projektet, som leds av professor Marie Åsberg vid StressRehab Danderyd Sjukhus, ska:

• Definiera orsaker, uppkomst och förlopp av utmattningssyndrom samt ta fram strategier för rehabilitering och prevention.
• Implementera forskningsresultaten i kliniska rutiner och arbete samt utveckla utbildningsmaterial.

- Vi är övertygade om att vår forskning kommer vara ett viktigt bidrag både är det gäller att förhindra framtida utbrändhet och att rehabilitera de som redan drabbats. Vi satsar stort på att snabbt implementera våra forskningsresultat, säger professor Marie Åsberg.

Med hjälp av det nya anslaget fördjupas nu studien. Nu ska man:

• Utveckla metoder för diagnostik
- Ta fram, utvärdera och sprida en skattningsskala för utmattningssyndrom.
- Ompröva biologiska markörer, till exempel blodprover, som hjälpmedel i diagnostik och bestämning av utmattningens svårighetsgrad.
• Testa mindfullness som ny rehabiliterings- och preventionsmetod
- Start och utvärdering av ”mindfulness” (terapeutisk metod om medveten närvaro i nuet).
- Pröva mindfullness som stressprevention i utbildning av logopeder.
• Utbilda arbetsledare om utmattningssyndrom
Omvandla kunskaper från projektet till utbildning för arbetsledare, kunskaper som ska förhindra utmattningssyndrom både för arbetsledarna själva med också för deras personal.

AFA är en av Sveriges största anslagsgivare till forskning om arbetsmiljö och hälsa och sedan 2000 har man satsat totalt 760 miljoner kronor på forskning inom dessa områden.

Fakta långvarig sjukfrånvaro för personal i människovårdande yrken
Under 2003 insjuknade 7 000 undersköterskor och sjukvårdsbiträden, 3 000 sjuksköterskor och barnmorskor, 7 000 skötare, vårdare, vårdbiträden, personliga assistenter, psykologer och socialsekreterare samt cirka 370 läkare i ett sjukfall som ledde till mer än tre månaders sjukfrånvaro. Dessa grupper står tillsammans för cirka 25 procent av alla långa sjukfall i Sverige.

Undersköterskor löper störst risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro (47,0), följt av sjuksköterskor (39,8). Risken för läkare är 15,6. Genomsnittet för samtliga yrkesgrupper är 34,6. Källa: AFA

Fakta StressRehab vid Danderyds Sjukhus
StressRehab är Sveriges första landstingsägda klinik specialiserad på utmattningssyndrom. Här bedriver man forskning och arbetar kliniskt med rehabilitering av människor med utmattningssyndrom med hjälp av vetenskapligt utvärderade metoder.

Här finns också Sveriges första universitetsutbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering som riktar sig till personal som redan arbetar med rehabilitering inom till exempel sjukvården, försäkringskassan och länsarbetsnämnden. Utbildningen är en magisterkurs på två år och studierna sker på halvtid. Utöver studierna förväntas deltagarna arbeta praktiskt med rehabilitering.

Utbildningen behandlar ämnen som medicinska problem, rehabiliteringsmetoder samt sjukskrivning ur juridiska, medicinska och sociala aspekter. Eftersom deltagarna har olika utbildning och arbetar vid olika myndigheter/organisationer med ansvar för rehabilitering, skapas goda förutsättningar för framtida samarbete.

Magisterutbildningen fokuserar på resultat av forskningsprojektet och nationell kunskap om rehabilitering. Kursen har väckt stort intresse och är mycket populär. Antalet sökande var fler än tio gånger så många som antalet platser och mer än 700 personer har hört av sig om en fortsättning.

Läs mer om projektet på www.personskadeprevention.nu/Du/index.htm

För mer information kontakta
Staffan Linell, AFA Forskning, 08-696 46 30, 0708-92 85 71
Marie Åsberg, professor em. i psykiatri, StressRehab Danderys Sjukhus 08-517 750 18, 070-572 54 06
Johanna Sarfati, pressansvarig Arbete och Hälsa, 08-696 48 18, 0708-93 95 18