Mittuniversitetet

28 miljoner till forskning vid Mittuniversitetet

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 07:15 CET

Forskningsfinansiären KKstiftelsen fördelar drygt 28 miljoner till forskning vid Mittuniversitetets forskningsmiljö Transformative Technologies.

‐ Vi bedriver avancerad forskning i samverkan med näringslivet. Sedan några år har vi byggt en sammanhållen organisation som fokuserar på transformativ teknologi inom skogsindustrin och ICT-sektorn. KK-stiftelsen stöder denna kraftsamling mellan akademin och näringslivet, säger Hans-Erik Nilsson, dekan och koordinator för forskningsmiljön Transformative Technologies vid Mittuniversitetet.

Transformative Technologies är en gemensam forskningsmiljö för Mittuniversitetets forskningscentra STC (Sensible Things that Communicate) och FSCN (Fibre Science and Communication Network). Med forskarnas spetskompetens inom kemiteknik, elektronik, teknisk fysik och datateknik vill miljön stödja industri och näringsliv i utvecklingen av nya produkter, innovationer och tjänster.

Transformative Technologies startade 2011 och stöds av KK-stiftelsen. Målet med den samlade miljön är att skapa förutsättningar för en industriell förnyelse som kan leda till tillväxt i både nya och etablerade företag och på sikt gynna hela regionen. Inom miljön bedrivs forskningsprojekt som är formulerade i nära samarbete med näringslivet.

- Vi konstaterar att det finns en stabil och sammanhållen ledning för KK-miljön vid Mittuniversitetet och noterar att det skett en fortsatt utveckling av strategiarbetet för Transformative Technologies, säger Madelene Sandström, VD vid KK-stiftelsen. Det är en intressant aspekt att KK-miljön genom sin vision tydligt adresserar frågan att man vill bidra till industriell utveckling.

Forskning som får finansiering

Mittuniversitetet får finansiering för två internationella gästprofessorer. Målsättningen är att de ska bidra med strategisk kunskapsförstärkning till forskningsmiljön.

 • Gästprofessor Emiliano Sisinni från University of Brescia, Italien.
 • Gästprofessor Consolatina Liguori från University of Salerno, Italien.

Forskningsprojekt

 • Duva – Detektor- och metodutveckling inom UV- och EUV-våglängdsområdet för användning inom processindustrin. Projektledare: docent Göran Thungström 
  Partnerföretag: Sitek Elektro Opics AB, PulpEye AB
 • Enccp – Teknologisk utveckling av nanokristallincellulosa för förpackningar med hög miljöprestanda. Projektledare: professor Armando Cordóva
  Partnerföretag: Holmen AB, Tetra Pak AB, MoRe Research Örnsköldsvik AB
 • Movements – Metod för kostnadsoptimering av volymetriskt objektövervakningssystem. Projektledare: forskare Najeem Lawal
  Partnerföretag: Vattenfall AB, Combitech AB, In Situ AB
 • Timelines – Tids- och uppdragskritisk kommunikation i trådlösa nätverk för lågenergi. Projektledare: professor Mikael Gidlund
  Partnerföretag: ABB Corporate Research AB, Analog Devices AB
 • Transform – Utveckling av ny process för produktion av pappersmassa baserad på råmaterial från mekanisk pappersmassa. Projektledare: professor Magnus Norgren
  Partnerföretag: Stora Enso Kvarnsveden AB och Valmet AB
 • X-coat – Karaktärisering av komplexa strukturer med röntgenfluorescence och comptonbaserad avbildning. Projektledare: professor Christer Fröjdh
  Partnerföretag: Mantex AB, Holmen Iggesund Paperboard AB, Excillum AB, MoRe Research Örnsköldsvik AB
 • Grit – Distribution av gröna tjänster med Internet of Things. Projektledare: forskare Stefan Forsström
  Partnerföretag: Prevas AB, Dohi Sweden AB

Utbildningsprogram

 • OCXIS – Masterutbildning för förändring, utveckling och drift av komplexa produktionssystem. Projektledare: forskare Olof Björkqvist
  Partnerföretag: Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB, Dewire AB, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea AB, SCA Forest Products AB och ÅF Industry AB
 • SANDAS – Utveckling av masterprogram i sensor- och automationssystem. Projektledare: professor Claes Mattsson
  Partnerföretag: ÅF AB, Svensk Elektronik, Fiber Optic Valley AB, Emhart Glass AB, Combitech AB, Eurocon AB, SenseAir AB

Läs mer om forskningen vid Transformative Technologies här.

Kontakt:
Hans-Erik Nilsson, dekan, 010-142 87 39, e-post: hans-erik.nilsson@miun.se
Kaarlo Niskanen, forskningsledare FSCN, 010-142 81 99, e‐post: kaarlo.niskanen@miun.se 
Mattias O´Nils, forskningsledare STC, 010-142 87 80, e‐post: mattias.onils@miun.se

Om forskningscentren:
STC – Sensible Things that CommunicateSTC utvecklar sensorbaserade system och tjänster inom elektronik och datateknikområdet med fokus på industriell IT och digitala tjänster.

FSCN – Fibre Science and Communication NetworkFSCN bedriver forskning som förbättrar skogsindustrins lönsamhet och skapar nya tillämpningar och affärsmöjligheter baserade på hållbara biomaterial från skogen.

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 16 000 studenter med campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.