Skolverket

​281 miljoner i läxhjälp till över 2200 skolor

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 10:37 CEST

Det finns ett stort intresse att erbjuda elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför skoltid. Nu betalar vi på Skolverket ut nästan 269 miljoner kronor till 2211 skolor och nästan 12 miljoner kronor till 37 ideella föreningar. Detta är nästan tio gånger så mycket pengar jämfört med förra året. Här finns hela listan med alla som får bidrag.

– Det är bra att många skolor erbjuder läxhjälp. Men samtidigt måste skolorna fundera över hur de arbetar med läxor. Det är viktigt att elever som riskerar att inte nå målen får stöd i den ordinarie undervisningen, säger Johanna Freed, chef på statsbidragsenheten.

Läxhjälp även för yngre elever

Från och med i år omfattas även yngre elever av statsbidraget. Det betyder att kommuner och fristående huvudmän även kan söka bidrag för elever i årskurs 1-5 i grundskolan eller motsvarande skolformer. Bidraget omfattar därmed hela grundskolan. Nytt för i år är också att man får bidrag utifrån antal elever som erbjuds att delta. Tidigare fick man bidrag utifrån antal lärartimmar. Grundbeloppet som betalas ut är 1000 kronor för varje elev som erbjuds att delta i verksamheten. Men på de skolor där få elever erbjuds läxhjälp har vi i vissa fall beviljat ett högre belopp för att täcka kostnaderna.

Tio gånger mer pengar jämfört med förra året

Både intresset att söka och storleken på bidraget är större i år jämfört med förra året. I år delar vi ut 268 832 600 kronor till 2211 skolor. Totalt fanns det 337 500 000 kronor att fördela. Förra året var bidraget på drygt 23 miljoner kronor och skolans huvudmän sökte bidrag för 81 miljoner kronor.

– Vi tror att det ökade intresset för läxbidraget beror på att fler elever omfattas. Dessutom har många skolor nu en organisation på plats för att kunna hjälpa eleverna med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie skoltid, säger Johanna Freed.

Tolv miljoner till ideella organisationer

Vi fördelar också bidrag till ideella organisationer som bedriver läxhjälp för elever i grundskolan. I år får 37 organisationer dela på 11 932 845 kronor. Pengarna ska gå till 209 olika verksamheter runt om i landet.

Förra året delade 24 organisationer på drygt 6 420 000 kronor.

För frågor kontakta

Johanna Freed, chef statsbidragsenheten, 08-527 332 51

Katarina Linnarsson, undervisningsråd, 08-527 331 45

Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.