Banverket

29 av 33 punkter från järnvägssektorns vinterutredning genomförda

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 14:28 CET

Från åtgärdsprogrammet som järnvägssektorn tillsammans tog fram efter den så kallade vinterutredningen 2002 återstår endast fyra av totalt 33 punkter.

Vid tiden för årsskiftet 2001-2002 föll stora mängder snö i framförallt Stockholmsområdet vilket skapade stora problem i tågtrafiken. Efter det startade Banverket tillsammans med järnvägsföretagen den så kallade vinterutredningen. Utredningen ledde fram till ett åtgärdsprogram med 33 punkter för att komma till rätta med de brister som var uppenbara. Av dessa har idag 29 punkter genomförts. Utredningen och åtgärdsprogrammet har aktualiserats de senaste dagarna i samband med de stora störningar i tågtrafiken årets vinter fört med sig.

- Vinterutredningen lärde oss mycket och gav förbättringar. Alla punkter ska genomföras, och redan är arbetet med att dra erfarenheter från årets vinter inlett, säger Tommy Jonsson, tf chef Banverket Leveransdivisionen.

Exempel på åtgärder som genomförts är ett datoriserat trafikledningssystem och digitala trafikinformationsskyltar, samt trafikinformationen som finns på Banverkets webbplats. Handfasta åtgärder är till exempel en ny spårväxel på Tegelbacken som ökat kapaciteten på Stockholm C. Stor kraft har också lagts på ledningsfunktioner som Banverkets riksledning, samt skapandet av störningsplaner med möjlighet att styra och prioritera resurser för felavhjälpning.

De fyra punkter som återstår, handlar om att säkerställa försörjningen av strategiska reservdelar, upprusta och utveckla trafikinformationen ytterligare samt mindre kapacitetshöjande åtgärder (igång i de tre kraftsamlingsprojekten som pågår i storstadsområdena).

Extremt vinterväder
Årets vinter är betydligt strängare än den 2001-2002. Det är kallare temperatur, det har fallit större mängder nederbörd och framförallt har det varit vinterväder över hela landet under en lång tid. Samtidigt har tågtrafiken ökat kraftigt sedan år 2002 och det är betydligt fler tåg i trafik.

Vintern har skapat stora störningar i tågtrafiken, både för gods- och persontrafik, som fortfarande inte är tillbaka i ett normalläge. Utan vinterutredningen 2002 hade situationen sannolikt varit värre.

Kontakta:
Banverkets presstjänst
0774-41 09 10

www.banverket.se

Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. Vi lägger grunden för en säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafik, och utvecklar järnvägen med fokus på säkerhet och konkurrenskraft.