Europeiska medborgarinitiativet för basinkomst

29 Europaparlamentariker ber om stöd för EU:s medborgarinitiativ för basinkomst!

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 09:01 CET

Den 30:e november 2013 enades 29 EU-parlamentariker från 11 EU-länder om ett gemensamt uttalande i vilket de uttrycket sitt stöd för det Europeiska medborgarinitiativet för basinkomst. Carl Schlyter (mp) finns bland de 29.

Initiativet är en del av EU-kommissionen försök till direktdemokrati. Om en miljon EU-medborgare stödjer initiativet krävs att kommissionen skall utreda idén att byta ut dagens trygghetssystem mot ett system med ovillkorlig basinkomst (medborgarlön).

Basinkomst är en regelbunden utbetalning till samtliga invånare utan vare sig behovsprövning eller krav på arbete. Den bör vara hög nog för att garantera ett värdigt liv. Med basinkomst kan människor göra egna livsval utan att behöva känna rädsla för fattigdom.

Basinkomsten skulle fungera som ett trygghetsgolv för det ökande antalet människor med visstids eller timanställningar (“prekariatet”) samt de med ambitionen att starta egna företag. Ett flertal finansieringsmodeller har utarbetats genom åren i många av EU-länderna. EU-parlamentarikerna manar alla européer att stödja initiativet. Alla EU-medborgare som har rösträtt kan göra detta antingen via web (http://sign.basicincome2013.eu/) eller på papper. 
En miljon signaturer behövs innan den 14 januari 2014 för att initiativet skall hamna på EU-kommissionens bord. Det nuvarande bidrags- och trygghetssystemen är stigmatiserande och olämpliga som medel för att komma till rätta med fattigdomen, framhåller EU-parlamentarikerna. 

Basinkomst innebär att vi går från system med ersättningar till ett frigörande system, ett system som litar på människors egna livsval, som inte stigmatiserar människor för de omständigheter de befinner sig i, heter det i uttalandet. "Vi menar att ett nytt trygghetssystem behövs, och att läget är akut. Bidrags- och trygghetssystemen i EU:s länder blir allt mer villkorade och bestraffande, de underminerar därmed individens värdighet, skapar trösklar till medborgerligt deltagande och fördjupar samhällsklyftorna, såväl inom som mellan nationsgränserna."
- från “Statement of Support”, se bifogad fil EU-parlamentarikerna framhåller slutligen att basinkomst är mycket enklare än dagens byråkratiska system och att det skulle mildra såväl ekonomiska klyftor som sociala spänningar.

Redan 2010 krävde Europaparlamentet att EU-kommissionen skulle utreda basinkomst, men inget har hittills hänt. (Antagen 20 oktober 2010: Vikten av ett system med minimiinkomst för att bekämpa fattigdom och främja ett samhälle som är öppet för alla i Europa (2010/2039(INI))


Uttalande är signerat av följande nu tjänstgörande Europaparlamentariker:

Martin EHRENHAUSER, independent (Austria)

Phillippe LAMBERTS, Greens (Belgium)

Nikola VULJANIĆ, Left (Croatian)

Tarja CRONBERG, Greens (Finland)

Satu HASSI, Greens (Finland)

Catherine GREZE, Greens (France)

Eva JOLY, Greens (France)

José BOVÉ, Greens (France)

Karima DELLI, Greens (France)

Malika BENARAB-ATTOU, Greens (France)

Michèle RIVASI, Greens (France)

Gerald HÄFNER, Greens (Germany)

Ska KELLER, Greens (Germany)

Nikos CHRISOGELOS, Greens (Greece)

Brian CROWLEY, ALDE (Ireland)

Emer COSTELLO, Social Democrats (Ireland)

Liam AYLWARD, ALDE (Ireland)

Nessa CHILDERS, independent (Ireland)

Sean KELLY, Christian Democrats (Ireland)

Pat the Cope Callagher, ALDE (Ireland)

Georges BACH, Christian Democrats (Luxembourg)

Claude TURMES, Greens (Luxembourg)

Carl SCHLYTER, Greens (Sweden)

Jean LAMBERT, Greens (UK)


Mer info / intervju:
Martin JORDÖ, pressansvarig www.basicincome2013.eu
0707-206001
contact@basicincome2013.eu

Högupplösta bilder finns för nedladdning. För svensk info om basinkomst, se:
www.basinkomst.nu


Bifogade filer:
<PDF “Statement of support”>
<PDF “Press Briefing”>


Ett EU-medborgarinitiativ (ECI) samlar just nu röster för att tvinga EU-kommisionen att utreda frågan om basinkomst (medborgarlön) och reformerade socialförsäkringssystem. En miljon signaturer krävs enligt Lissabon-föredraget, och hittills har 150.000 skrivit på!

Bakom initiativet står en ny folkrörelse som sträcker sig över hela det politiska spektrat. Gröna, pirater, socialister och liberaler enas i tanken om en enkel och rättvis basinkomst för alla.

www.basicincome2013.eu