Compare Karlstad

2conciliate – nytt Compare-företag: Effektiviserar verksamheter genom att göra det komplexa begripligt

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 13:40 CET

2conciliate Business Solutions AB är ett nytt Compare-företag som hjälper sina kunder att bli effektivare genom att visualisera komplexa processer med hjälp av ett modelleringsverktyg.

2conciliate utvecklar applikationen 2c8 Modeling Tool. Det är ett modelleringsverktyg som används för att visualisera sin verksamhets processer, produkter, organisation, intressenter och krav. Information kan enkelt publiceras och göras tillgängliga för de anställda och det ger en grund för analys och utveckling.

Några av de vanligaste tillämningsområdena är att visualisera verksamhetens processer och tydliggöra vad som ska göras, hur det görs och vem som utför och ansvarar, kartlägga specifika områden för att identifiera problem, risker och möjligheter och kartlägga processer och kravsätta det framtida IT-stödet.

"Lättare att effektivisera en verksamhet"

"Genom att tydliggöra vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska göra det blir det lättare att effektivisera en verksamhet", förklarar JanE Larsson. "Alla berörda får tillgång till övergripande och överskådlig information som gör det enklare att identifiera problem, risker och möjligheter på alla nivåer."

JanE Larsson är en av grundarna till 2conciliate Business Solutions AB som startades 2006 i Karlstad. Idag har företaget sju anställda – sex i Karlstad och en på kontoret i Stockholm. Och nu har 2conciliate blivit ett intressentföretag i Stiftelsen Compare Karlstad. "Vi ser ett värde i en lokal förankring – dels för att hitta fler affärspartners, dels för att underlätta personalrekryteringar", enligt JanE Larsson.

2conciliate har idag ett 10-tal samarbetspartners – bland annat IFS, Sigma och SYSteam – med mer än 150 konsulter som använder 2c8 Modeling Tool. "Målet är att våra partners ska generera större licensförsäljning än vi själva och att ha möjlighet att själva utföra tjänster relaterade till våra produkter", förklarar JanE Larsson.

Samtidigt är ambitionen att öka antalet produktutvecklare i den takt som marknaden efterfrågar befintliga och kommande produkterbjudanden. "För att ha förmågan att utveckla dessa erbjudanden har vi egna verksamhetsutvecklare som genomför uppdrag och kan bearbeta marknaden tillsammans med våra partners".

2conciliate expanderar och har idag kunder inom många olika branscher – från globala industriföretag såsom Sandvik BAE Systems till svenska verksamheter som Bilprovningen, Löfbergs Lila, Sjukvårdsrådgivningen SVR, Sveriges Kommuner & Landsting samt ett antal kommuner och landsting. "Vår kundlista visar att vår metod och vårt verktyg är helt branschoberoende", säger JanE Larsson som hade lång erfarenhet av verksamhetsutveckling från olika branscher innan han startade 2conciliate.

Enligt 2conciliate är modellering ’den enda vägen’ för att skapa förståelse och insikt om den egna verksamheten. "Den vanligaste bristen i verksamhetsmodellering är att inte kartlägga utvecklingspotentialen – det vill säga problem, risker och möjligheter", enligt JanE Larsson

Metod, produkt och konsulttjänster i korthet:

Metoden:
2conciliate är metoden, tillvägagångssättet, strategin som ger stöd i arbetet att kartlägga, analysera och utveckla organisationer:
• Att kartlägga sin verksamhet är att inhämta förståelse, skapa samsyn och ge alla samma bild av den aktuella situationen;
• Att analysera är att visa ödmjukhet för andras insikter;
• Att förbättra är att vinna förtroende hos sina intressenter vilket ger ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Produkten: 2c8 Modeling Tool är verktyget med inbyggt metodstöd genom hela livscykeln för processorienterad verksamhetsutveckling där det framgår:
• Vad som ska göras och vad som initierar händelseförloppet (trigger);
• Varför och hur det ska göras;
• Vem eller vilka som har ansvar och ska göra det;
• Vilken information som behövs och vart den kommer ifrån
• Vad det förväntade resultatet består av och vart det ska adresseras.

Konsulttjänster: Via partners kan 2conciliate förmedla konsulter som kan stödja eller driva förbättringsarbete som baseras på en processorienterad syn på verksamheten. De tjänster som 2conciliate levererar är process- och verksamhetsutveckling, kartläggning, analys och automatisering, samt utbildning i programvaran 2c8 Modeling Tool.

För mer information:
JanE Larsson, 2conciliate Business Solutions AB, 070-7875025, jane@2c8.com
2conciliate tillhandahåller verktyg för att prioritera, initiera, genomföra och styra processer och projekt mot uppsatta mål och överenskommelser. http://www.2c8.com/

............................................................................................................

Stiftelsen Compare Karlstad är en samverkansorganisation för företag i regionen som arbetar med Information & Communication Technologies (ICT). Compare har ett 100-tal intressentföretag med totalt cirka 2.500 tekniker och ingenjörer i regionen. Läs mer på www.compare.se