Compare Karlstad

2conciliates användarkonferens lockar allt fler

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 20:24 CEST

2conciliate Business Solutions har för tredje året i rad hållit användarkonferens för 2c8 Modeling Tool i Karlstad - i år med ett 85-tal deltagare från hela Sverige, såväl erfarna användare av 2c8 Modeling Tool som övrigt intresserade av verksamhetsmodellering.

"Jättekul att intresset ökar", konstaterar Tobias Nyberg och JanE Larsson (bilden) på 2conciliate Business Solutions AB:

  • Årets konferens "Modelleringsforum 2013" har lockat fler deltagare från fler kunder än tidigare - 86 anmälda från 42 kunder (företag, kommuner och landsting).
  • Årets konferens har också utökats med mer tid (två heldagar) med fler inspirerande kundpresentationer och diskussioner om processmodellering i allmänhet och användandet av 2c8 som verktyg för modellering.

"Vi har ett program där vi under två dagar träffas för att diskutera verksamhetsmodellering i ett lätt och underhållande klimat där deltagarna får möjlighet att diskutera modeller, se andras tillämpningar, dela erfarenheter och se på nyheter i produkten", förklarar JanE Larsson som betonar att konferensen vänder sig till både den som är expert i 2c8 Modeling Tool och den som precis börjat modellera eller är processansvarig.

Första konferensdagen bjöd på en rad inspirerande föredrag och presentationer:

  • Pia Holm och Henrik Nyström talade om hur Specialfastigheter Sverige AB lyckats att införa ett komplett ledningssystem. Specialfastigheter är ett statligt fastighetsbolag som äger och förvaltar allt från kriminalvårdsanstalter och ungdomshem till domstolsbyggnader och polisfastigheter. Speciella verksamheter som ställer höga krav, inte minst på säkerhet.
  • Per Sletmo och Susanne Harelius talade om hur Cambio Healthcare Systems arbetar med ett accepterat och väl fungerande ledningssystem. Cambio är leverantör av vårdadministrativa system på den europeiska marknaden med närmare 85.000 användare. Cambio har ca 300 anställda på sina kontor i Sverige, Danmark, England och Sri Lanka.
  • Rasmus Ländström och Thomas Wennersten talade om hur Trollhättans stad utvecklat verksamheten från processkarta till verklig e-förvaltning. Trollhättan har 54.000 invånare och 5.300 medarbetare med en gemensam drivkraft att vara "en stolt och innovativ stad med plats för framtiden" - bland annat genom att satsa på effektiv e-förvaltning.
  • Ulla-Britt Mölle och Lars Lidström talade om hur Linköping kommun utvecklat personalprocessen - från kartläggning till mätning och förbättring. Linköping är landets femte största kommun med 150.000 invånare och 7.500 medarbetare. För att nå de övergripande målen - bland annat att vara en attraktiv arbetsgivare - ger personalprocessen stöd för ett enhetligt arbetssätt i hela kommunen.

Årets huvudtalare på användarkonferensen var Klas Hallberg som gick loss på temat ”You can’t do business running around like an idiot”. Hans budskap var att göra rätt saker i stället för att göra många saker och att arbeta mindre och samtidigt få mer gjort.

Andra konferensdagen handlade om diskussioner och fördjupningar kring 2c8 Modeling Tool - bland annat komma release och användarnas önskemål på ny funktionalitet i kommande version.