MedieMakeriet

2Work leder till arbete (NV)

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2010 11:53 CET

Nästan nio av tio långtidssjukskrivna eller arbetslösa har gått till arbete, praktik eller studier efter utbildningen 2Work.

– Vårt resultat ligger helt i linje med regeringens jobblinje, säger Anna From-Lindqvist, VD på Euniq’em i Skellefteå.

 

Det lilla utbildningsföretaget Euniq’em i Skellefteå har nått stora framgångar i arbetet med att på ett humant sätt stärka människor, som i många fall har stått utanför arbetsgemenskapen i flera år, tillbaka på arbetsmarknaden.

Förklaringen är företagets utbildningsmetod 2Work.

– Vårt koncept gör att deltagarna vill, kan och törs komma tillbaka, förklarar Anna From-Lindqvist.

Det fina resultatet står sig också mycket bra i jämförelse med både lokala och nationella projekt av samma karaktär.

 

”Nöjda med resultatet”

Skellefteå kommun genomförde ett projekt 2004-2006 där olika modeller av rehabiliteringsåtgärder – Rehabiliteringsprojektet – skulle provas på alla sjukskrivna medarbetare.

181 av 230 deltagare avslutade en aktivitet inom projektets ramar och vid uppföljningen av projektet konstaterades att 52 procent av deltagarna hade gått vidare till arbete, studier eller arbetsträning.

– Vi var mycket nöjda med resultatet. Målet var 30 procent och över 50 procent är bra siffror i sådana här sammanhang, berättar Sofie Pettersson, en av två projektsamordnare för projektet på den tiden, på Skellefteå kommun.

 

”Vi hade trott på fler”

Det riksomfattande projektet Pila - Pilotinsatser för långtidssjukskrivna till arbete - genomfördes av Försäkringskassan och Arbetsmedlingen under åren 2006-2008.

I fjol gjorde Försäkringskassan en studie baserat på drygt 108 000 Pila-ärenden på riksnivå.

Den visade bland annat att en fjärdedel (25 procent) hade lämnat sjukförsäkringen ett halvår efter att Pila hade avslutat ärendet.

– Det är klart att vi hade trott på fler, men det visade sig att många varit sjuka länge och hade komplexa diagnoser. Vi lärde oss i alla fall mycket av Pila och det var väldigt positivt, berättar Cindy Marttiin på Försäkringskassans huvudkontor och tillägger:

– Pila-arbetet har inneburit ett strukturerat arbetssätt och i dag försöker alla våra kontor jobba med delar från Pila-metodiken i rehabiliteringskedjan.

 

”Fungerande blandning”

Lars Dahlgren, som är professor i medicinsk sociologi och verksam på Sociologiska institutionen vid Umeå universitet, är imponerad av utbildningsmetoden och hur den har fungerat som ett medel på vägen mot meningsfull sysselsättning för så många i dessa tider.

– 2Work erbjuder en fungerande blandning av något unikt och något beprövat.

Han hävdar att ska man som Euniq’em lyckas med att lotsa och entusiasmera människor till ett meningsfullt liv i sysselsättning handlar det i mycket om känslor.

– 2Work har lyckats ersätta känslor av hopplöshet med känslor av hopp.

 

”Känslor präglar all utveckling”

Känslor är, enligt Lars Dahlgren, ytterst viktiga inslag när identiteter och meningsbärande handlingsmönster formas.

– De präglar all utveckling och är ytterst verksamma vid mobilisering av människors egna resurser, förklarar han.

Utbildningen, som pågår i tio veckor, har målsättningen att över 80 procent av deltagarna med utanförskap en längre period ska ha arbete, praktik eller studer efter projektets slut.

Den innehåller en mix av pedagogiska metoder som till exempel Mindfulness, DiSC-modellen och Processinriktad inlärning.

– Nya tider kräver nya metoder, förklarar Anna From-Lindkvist.

 

”Släpper aldrig greppet”

Hittills har 65 deltagare gått utbildningen och 58 personer (89,2 procent) har blivit stärkta att vandra från utanförskap till arbete, praktik eller studier.

­– Kraften ligger i mötet, miljön, pedagogmixen och i att vi aldrig släpper greppet om en kursdeltagare förrän vi med säkerhet vet att det kommer att gå bra, berättar Anna From-Lindqvist.

Nu håller ytterligare ett 20-tal arbetslösa och sjukskrivna på att ta första steget tillbaka till arbetslivet.

– Vägen tillbaka kan vara ojämn eller spikrak. Det gäller bara att inse vilket underlag som finns hos varje deltagare, berättar Anna From-Lindqvist och tillägger:

– Mer medmänskliga metoder kan råda bot på mångas utanförskap.