Simrishamns kommun

3,5 miljoner till förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 17:12 CETLänsstyrelsen i Skåne län har fattat beslut om att fördela knappt 3,5 miljoner kronor till tio instanser som ska arbeta med förebyggande verksamheter mot så kallat hedersrelaterat våld.

Iransk-svenska föreningen i Malmö, RFSL Rådgivningen Skåne, Helsingborgs stad, Lunds KvinnoForum, Centralsjukhuset i Kristianstad, Internationella Kvinnonätverk, Elektra/Fryshuset, Lunds kommun, Irakiska kulturföreningen och Kriminalvården Region Syd får del av totalt 3 487 100 kronor som ska användas till förebyggande verksamheter mot så kallat hedersrelaterat våld.
Många ansökningar

– Vi har utgått från Länsstyrelsens handlingsplan mot hedersrelaterat våld vid fördelningen av medlen. Det som har varit bra det här året är att så många ideella föreningar har sökt medel till intressanta projekt. Till exempel ska Iransksvenska, Kvinnoherrgårds och Somaliska föreningen tillsammans med Hyllie stadsdel arbeta med föräldragrupper inom de olika föreningarna för att förebygga hedersrelaterat våld, berättar projektledare Reia Sofiadotter Lepic.
Medfinansiering krävs

Medel har även fördelats till kommuner och myndigheter, och några av projekten är fortsättningar på lyckade satsningar. Medel fördelas inte till privata bolag och en medfinansiering på minst 50 % av kostnaden krävs.
– Det som är nytt för i år är att frivilligorganisationerna får 25 % av medlen i förskott per kvartal, fortsätter projektledare Reia Sofiadotter Lepic.
Regeringsbeslut

Länsstyrelsen i Skåne län har genom regeringsbeslut den 1 juni 2006 tilldelats 6,525 miljoner kronor för att arbeta mot så kallat hedersrelaterat våld. Länsstyrelsen ska förvalta och fördela medlen till olika insatser i länet i syfte att bygga upp och permanenta verksamheter som på lång sikt ska driva arbetet vidare. Ett led i uppdraget är att fördela medel till förebyggande verksamheter mot hedersrelaterat våld i Skåne län. Medel till skyddat boende fördelas vid senare tillfälle.

För mer information kontakta gärna projektledare Reia Lepic Sofiadotter, tfn 040/044-25 21 86, socialdirektör Gunvor Landqvist, tfn 040/044-25 23 53, båda på Länsstyrelsen i Skåne län. Beslutet finns på www.m.lst.se/valdinararelationer under rubriken Aktuellt.