Kulturrådet

3,5 miljoner till Skapande skola i Västmanland

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2012 15:20 CEST

Västmanlands läns skolor får totalt 3,5 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas drygt 14 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna. Sju kommuner samt tre friskolor får bidrag.

– Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola. Det bygger man upp genom kontinuerliga kontakter under flera års tid.

Arboga är en kommun som haft Skapande skola-verksamhet i flera år och som successivt utvecklat en arbetsform för att inspirera sina skolor.  Målsättningen är att kulturinsatserna ska bli en naturlig del av lärandet. Man planerar för många olika kontområden: dans, drama, musik, cirkus m.m. Arboga får 300 000 kronor för sina 1 200 elever.

Även Sala kommun har arbetat länge med Skapande skola-aktiviteter. De arbetar huvudsakligen med kulturpedagoger inom musik, dans, drama och med konstnärer. Eleverna har haft inflytande över vilka teman eller vilka metoder vill arbeta med. Sala får 450 000 kr för 1 900 elever.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson Arboga:
Peter Larsson, rektor
Telefon: 0589-872 29, 0589-872 29

Kontaktperson Sala:
Britt Vallin, chef för Elevhälsan
Telefon: 0224-554 32, 073-940 72 12