Fondbolagens förening

3,6 miljarder till fonder i september

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 10:06 CEST

Under september var nettoinflödet störst i obligationsfonder och blandfonder, sammanlagt 7,4 miljarder kronor. Relativt stora nettouttag ur penningmarknadsfonder gjorde att det totala nettosparandet under månaden stannade på 3,6 miljarder. Fondförmögenheten uppgick vid månadsskiftet september/oktober till drygt 1 800 miljarder.

Under september månad nettosparades totalt 3,6 miljarder kronor i fonder. Obligationsfonder (långa räntefonder) hade ett nettoinflöde på 3,9 mdkr och i

blandfonder nettosparades 3,5 mdkr. Även aktiefonder uppvisade nettoinsättningar på 1,3 miljarder i september. Fondspararna gjorde däremot nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på motsvarande 4,2 mdkr.

Hittills i år har drygt 54 miljarder kronor nettosparats i fonder.

”Vi kan konstatera att nettosparandet i fonder har varit positivt under samtliga månader sedan december 2008, förutom maj i år då aktiemarknaderna stod och vägde”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

”Statistiken visar att de aktiva fondspararna i september var mycket intresserade av riskspridning med största inflöde till blandfonder och obligationsfonder. Bland aktiefonder är nysparandet störst i Sverigefonder, vilket kan ses som en följd av alla uppgifter som presenterats som visar på god tillväxt och ekonomi i Sverige.”

Under september var utvecklingen på aktiemarknaden positiv. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, steg med drygt 8 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 1,3 mdkr. Främst gjordes nettoinsättningar i Sverigefonder, men även Asienfonder och branschfonder var populära investeringsalternativ under månaden. Nettouttag gjordes däremot från Östeuropafonder och globalfonder.

Hittills i år utgör tillväxtmarknadsfonder (andra marknader) och Sverigefonder de fondtyper som haft störst nettoinflöden. Däremot har Europafonder och fonder som placerar både i Sverige och globalt uppvisat nettouttag. Stockholmsbörsen har stigit med drygt 17 procent under 2010.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av september till 1 823 miljarder kronor, varav drygt 1 000 miljarder var placerade i aktiefonder.

 

Mer statistik finns Excel-filerna som finns länkade från pressmeddelandet på www.fondbolagen.se. Se också grafer i bifogad pdf, som du hittar lite längre ned på denna sida.

 

För kommentarer kontakta:

 

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening

08-506 988 08

 

Fondbolagens förenings statistik är den mest heltäckande källan för hur fondsparandet ser ut på den svenska marknaden. Månadsstatistiken över fondsparandet i Sverige omfattar statistik över nettoflöden samt fondförmögenhet från medlemsbolagen. Dessutom ingår fondförmögenhet för samtliga fonder i premiepensionssystemet samt nettoflöden för dessa den månad då avsättningarna till premiepensionen görs.

 

Fondbolagens förenings hemsida: www.fondbolagen.se

Därför bör du ge din premiepension en halvtimme om året: www.fondkollen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carlson Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Investment Managers, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, HQ Fonder, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondspara.se - enkelt och sakligt om att spara i fonder