Vägverket

3,6 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 08:42 CET

Skyltfonden ger bidrag till projekt för utveckling av idéer för ökad trafiksäkerhet. Denna gång får 15 projekt dela på 3,6 miljoner kronor. Flera av projekten syftar till att förbättra säkerheten för barn och ungdomar i trafiken. Dessutom syns i de beviljade projekten ett intresse för att öka säkerheten och förhindra berusade att köra i trafiken.

- De idéer som nu ska prövas är intressanta och kan ge väsentliga bidrag till bättre säkerhet, säger Vägverkets Generaldirektör Ingemar Skogö.

- Skyltfonden är till för att fånga upp, stimulera och ekonomiskt stödja goda idéer inom trafiksäkerhetsområdet. Bakom de projekt som nu beviljats pengar står såväl privatpersoner som företag, organisationer och forskningsinstitutioner vilket visar på den bredd som Skyltfonden har, avslutar Ingemar Skogö.

Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång:

Krockkuddars påverkan på barn i bakåtvända bilbarnstolar
Helena Stigson, Nossebro

Utvärdering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder för skolbarn i region Norr
Luleå tekniska universitet, Luleå

Trafikmiljön i skolans närområde ur ett barnperspektiv - pilotundersökning
VTI, Linköping

Test av marknadens SUV-däcks egenskaper på is
VTI, Linköping

Simulatorstudie – alkohol. Kan alkoholpåverkan detekteras under körning?
Mats Björkman, Kode

Alkolåsintegration – förstudie
Saab Automobile AB, Trollhättan

Idrottens resande – kvalitetssäkring av idrottsföreningars resande
Västerbottens idrottsförbund Umeå

Automatisk insamling av hastighetsdata för att
problemorientera trafikövervakning i tätort
Citypolisen Örebro, Örebro

Isvarnare för fordon
Ulf Elman, Solna

Behövs en rangordning av skyddsutrustningar för barn i bil?
VTI, Linköping

Förslag till utformning av trafiksäker skolgård i Vitå
WSP Samhällsbyggnad Luleå, Luleå

Hur säkra är cyklarna på den svenska marknaden?
– en studie av fordonssäkerheten i relation till europeisk säkerhetsstandard
Svensk Maskinprovning AB, Uppsala

En metod för att upptäcka fastfrusna släpvagnsbromsar
VTI, Linköping

Uppdatering av handledartips vid övningskörning på webben
Kent Carlsson, Landskrona

Skyltad hastighet visas i bilens navigeringssystem
– förstudie Saab Automobile AB, Trollhättan

Fakta om Skyltfonden
Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd till utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhetsområdet. Pengarna i Skyltfonden kommer från de avgifter som bilägare betalar för personliga registreringsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 000 kronor varav 5 400 kronor avsätts till Skyltfonden. För närvarande finns ungefär 10 000 personliga skyltar ute i trafiken.

Fr o m 1 november är det möjligt att ha upp till 7 tecken på skyltarna.

Fonden delar ut medel till intressanta trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Ansökningarna ska vara Vägverket tillhanda senast den 1 mars respektive den 1 oktober. Ett krav för att ett projekt ska få bidrag är att det relativt snabbt ger resultat och kommer trafikanterna till godo.

Information om och ansökningsblanketter till Skyltfonden finns på Vägverkets webbplats med adress www.vv.se/fond. Där finns också presentationer av slutförda projekt.

Ytterligare information lämnas av:
Anita Ramstedt, Vägverket, Sektion Trafikant, Borlänge, tfn 0243-754 69 eller
Jenny Palmqvist, Vägverket, Sektion Trafikant, Borlänge, tfn 0243-753 07.

Information om personliga skyltar lämnas av Trafikregistret, tfn 019-19 75 00.
Information finns även på Vägverkets webbplats med adress, www.ore.vv.se/uppdrag.

Huvudkontoret