Kulturrådet

3,7 miljoner till Skapande skola i Södermanlands län

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2013 10:40 CEST

Södermanlands läns skolor får 3,7 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel vid det första beslutstillfället för läsåret 2013/2014. Drygt 15 300 elever i grundskolans årskurs 1–9, särskolan och förskoleklass omfattas av kulturinsatserna. Sex kommuner, en stadsdelsförvaltning och fyra fristående skolor i länet får bidrag. 

– Det är roligt att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, även 6-åringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet. Att elevinflytandet ökar är en annan glädjande utveckling. På många håll har eleverna egna kulturombud som bidrar med kunskap och erfarenhet.

I Eskilstuna kommun finns idag ett etablerat och växande samarbete mellan kulturlivet och skolan. I nuläget är så gott som hela grundskolans verksamhet engagerad i olika kulturskapande skola-aktiviteter. Planerade insatser är kommunikation, litteratur/berättarkonst/skrivande, låtskrivarverkstad och teater. Större insatserna är nycirkus, filmskapande och kulturmånad.

Katrineholms kommun vill bl.a. utveckla tidigare projekt med dans- och musikmatte på grundsärskolan att utökas till träningsskolan. Exempel på planerade projekt är ”Wow-skolan”, ”Berätta med film” och ”Kulturslussen” – ett stort delprojekt som riktar sig direkt till de nyanlända barnen i kommunen.

Trosa kommun har fått Skapande skola medel bl.a. för arbetet med projektet ”Björke”, initierat av Länsstyrelsen i Södermanland och Trosa kommun. I ett första skede ska elever vid Kyrkskolan i Västerljung tillsammans med arkeologer och museipedagoger från Sörmlands museum undersöka de gravar som upptäcktes vid en förundersökning genomförd 2011.

Kulturrådet fördelar sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel till

350 skolhuvudmän i hela landet. Närmare 700 000 elever i grundskolans årskurs 1–9 och förskoleklass berörs.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet

Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se
Kontaktperson i Eskilstuna kommun

Anne-lie Andersson Leweby, verksamhetsutvecklare grundskola
Telefon: 016-710 24 54, 073-950 88 25
E-post: anne-lie.leweby@eskilstuna.se

Kontaktperson i Katrineholms kommun
Lennart Ejeby, kulturskolechef
Telefon: 0150-48 82 16, 070-366 05 75
E-post: lennart.ejeby@katrineholm.se

Kontaktperson i Trosa kommun
Camilla Behrnetz, utbildnings- och fortbildningssamordnare
Telefon: 0156-523 75, 0156-523 75
E-post: camillaevamarianne.behrnetz@edu.trosa.se