Agria Djurförsäkring

3,8 miljoner till smådjursforskningen från Agria och SKK

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 13:00 CET

Vilka positiva effekter har hunden i barnsjukvården, hur bör man helst behandla hundar med korsbandsskador och kan man förebygga livmoderinflammation med genetik? Det och många andra frågor hoppas Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben, SKK, få svar på genom den gemensamma forskningsfonden.

Agria Djurförsäkring avsätter varje år fyra promille av premieinkomsterna till forskningen. Tillsammans med SKKs forskningsfonder kan 21 forskningsprojekt som ska förbättra hundhälsan finansieras med drygt 3,8 miljoner kronor under 2011.

Flera av projekten fokuserar på diagnos- och behandlingsmetoder, till exempel diagnostik av stafylokocker hos hund och människa. Stafylokocker är en vanlig orsak till infektion hos svenska hundar och svår att behandla på grund av att allt fler blir resistenta mot antibiotika.

Tre projekt berör hälsoaspekter på avelsurvalet. Vilka orsaker ligger till exempel bakom brakycefali, som oftast drabbar trubbnosiga hundraser? Mer insikt om detta leder förhoppningsvis till att fler hundar slipper svårigheter med andning, värme och förlossning och ögonproblem.

Ett av projekten har ambitionen att hitta gener som identifierar risken för livmoderinflammation, som är en mycket vanlig sjukdom.

Några projekt har siktet inställt på att, genom mer kunskap, minska antalet funktionsnedsättande sjukdomar. Två av dem, ett i Norge och ett i Sverige, fördjupar sig i nervskador på hundrasen alaskan malamute.

– Att bidra till forskningen är en viktig del av Agrias verksamhet. Det viktiga är att vi, som specialistbolag, inte bara hjälper till när sjukdomar redan har uppstått. Vi vill bidra till att de inte uppstår överhuvudtaget och – när de ändå gör det – att det finns tillräcklig kunskap så att djuren kan botas, säger Pekka Olson, veterinär och forskningsansvarig på Agria Djurförsäkring.

För andra året fördelar Agrias och SKKs forskningsfond även medel till projekt som handlar om samspelet mellan människan och djur.

– Att djuren är till nytta för oss människor är ingen nyhet för oss som umgås med djur. Men det behövs mer forskning inom detta område så att vi får fakta om det sätt de förbättrar samhället. Vi fördelar medel till två projekt som handlar om hund i demens- samt barnsjukvård avslutar Ulf Uddman, VD Svenska Kennelklubben.


För mer information, besök www.agria.se/agria/artikel/Agrias-och-SKKs-Forskningsfond-for-sallskapsdjur

Du kan också kontakta:
Cina Seidefors, PR-ansvarig Agria Djurförsäkring, 073-964 20 01
Ulla-Britt Karlmann, forskningssekreterare, SKK, 08-795 30 76


Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.