Input interiör

3 av 4 är positiva till återanvändning av möbler och inredning på arbetsplatsen

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2015 07:56 CET

77 % av allmänheten är positiva till återanvändning av möbler och inredning på arbetsplatsen och 83 % anser att det är viktigt att inredning som måste kasseras återvinns. Det visar en opinionsundersökning kring hållbar inredning och återbruk på arbetsplatsen, genomförd av Novus. ”Attityden hos allmänheten är tydlig. Vi kan inte slita och slänga, byta ut och kasta inredning som om det inte fanns någon morgondag”, menar Mille Milehem på Input interiör. 

Idag producerar och konsumerar de flesta företag och organisationer möbler och inredning linjärt i motsats till cirkulärt. Vi använder jordens resurser, producerar produkter, konsumerar och nyttjar dem i några år. När nya behov uppstår kastas inredningen oftast ut bakvägen och nytt köps in. Ofta hamnar fullt duglig inredning på tippen eller i ett bortglömt förråd.

– Det fungerar inte i längden och det kan varken kännas bra för konsumenten eller producenten. För oss som leverantör känns det helt klart inte bra. Input interiör levererar inredning för 1,3 miljarder kronor per år. Det innebär väldigt mycket bra inredning som förtjänar ett liv längre än en kund, ett behov, en placering. Vi vet att bra inredning har ett betydligt större värde än så, förklarar Mille Milehem, vice vd på Input interiör, som är initiativtagare till opinionsundersökningen.


Tydligt besked från allmänheten

Hela 77 % anser att det är viktigt eller mycket viktigt att fullt funktionella möbler som byts ut på arbetsplatsen kommer till ny användning hos ett annat företag eller organisation. Därtill anser 83 % att det är viktigt eller mycket viktigt att inredning som måste kasseras från arbetsplatsen återvinns.

– Attityden hos allmänheten är tydlig. Vi kan inte slita och slänga, byta ut och kasta inredning som om det inte fanns någon morgondag, menar Mille Milehem.


Större ansvar än så

Under en möbels livscykel sker den största miljöpåverkan vid tillverkningen. Ju längre möbeln håller och nyttjas desto mindre blir den totala påverkan.

– Vi har hjälpt företag i många år med att ta hand om deras befintliga inredning, återvunnit och försökt hitta nya ägare till möblerna. Men ansvaret måste börja tidigare än så. Redan i valet av inredning måste möblernas hela kretslopp tas i beaktande. Produkter som är hållbara och förtjänar sin plats på marknaden bör ha förtur, menar Mille Milehem och fortsätter:

– Andrahandsmarknaden av kontorsmöbler håller på att få ett riktigt uppvaknande. Det är spännande och positivt men fortfarande i sin linda. Vi tror att det måste bli enklare och mer fördelaktigt för företag och organisationer att ta sitt ansvar. Ett ansvar som vi som leverantör naturligtvis delar och därför har vi utvecklat Greenified.


Nästa generations hållbara miljöer

Greenified handlar om att inreda offentliga miljöer genom medvetna, hållbara val och ansvarsfull förnyelse. Grundbulten är inredning som uppfyller miljö- och hälsokrav som sträcker sig långt över gällande regelverk och som är skonsamma mot djur, natur och människa.

– Med Greenified nyttjar kunden inredningen så länge behovet finns. När det är dags att downsiza, upsiza, förnya eller förändra ges full flexibilitet att göra det men på ett ansvarsfullt sätt. Kunden kan lämna arbetsplatsen som den är medan vi ansvarar för att komplettera, inventera, flytta med, byta ut, montera ner, förädla, sälja vidare, skänka och återvinna inredningen. Det som vanligtvis bara är tidskrävande arbete och omkostnader omvandlas därmed till nya tillgångar enligt en cirkulär affärsmodell, förklarar Mille Milehem och fortsätter:

– Skillnaden mot andra erbjudanden på marknaden är att ansvaret tas från första dagen och påverkar valet av inredning. Ju bättre och mer långsiktiga kundens val är desto större blir miljövinsten. Dessutom ingår hela förädlingsarbetet i uppdraget vilket sparar både tid och omkostnader för företaget ifråga. De köper inte inredningen utan förvaltar den till nästa ägare genom ett cirkulärt ägandeskap.


Opinionsundersökningen

Undersökningen utfördes under perioden 4/12 -9/12 2014 och omfattades av 1 036 webbintervjuer med ett riksrepresentativt urval av svenska allmänheten 18-79 år. För mer information kontakta Sara Wernersson, kommunikatör på 0733-025 928 alt sara.w@inputinterior.se.

När Input interiör startades 1987 var drömmen att skapa ett inredningsföretag som var oberoende och jobbade med god design. I dag är det verklighet. I nära samarbete med branschens främsta arkitekter och ledande inredningsproducenter ser vi till att skapa miljöer, mötesplatser och interiöra upplevelser som skapar tillväxt, utveckling och leder till framgång. Besök Input interiörs hemsida