Polisförbundet

3 av 4 polisstudenter vill förändra polisutbildningen

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 11:22 CEST

Polisförbundet har lyssnat på 500 studenter som idag går på någon av polisutbildningarna vid Umeå och Växjö universitetet samt Polishögskolan i Solna. Undersökningen, som presenteras idag, visar att 3 av 4 studenter efterlyser högskolepoäng för sina studier på polisutbildningen samtidigt som 2 av 3 studenter vill ha möjlighet att forska. Dessutom vill 7 av 10 studenter få poäng när de går vidareutbildningar.

- Tar man inte studenternas önskemål på allvar är risken stor att de söker sig till andra yrken med högre status, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen, som också poängterar att ytterligare en risk med att inte reformera utbildningen är att avsaknaden av koppling mellan utbildning, verksamhet, kunskap, forskning består. Något som leder till att rättssäkerheten påverkas i allra högsta grad.

Polisutbildningen är idag ett hinder för den framtida utvecklingen av polisverksamheten och det är därför hög tid att reformera polisutbildningen så att den blir en riktig högskoleutbildning som leder till högskoleexamen så att medborgarna i framtiden får en polis som kan möta framtidens alla krav.

Undersökningen i korthet:
· Enligt studenterna är mer praktiska övningar den enskilt mest eftersökta förändringen i utbildningen:
"Ökad verklighetsförankring, mer yrkesrelevant kunskap"
"Känns konstigt att Polishögskolan inte gör någon uppföljning efter aspiranttiden."
"Mer aspiranttid i utbildningen så man kan komma tillbaka till skolan för en återanknytning."

· Studenterna vill att det ska finnas bättre kontroll på skolan
· 16 procent är missnöjda med rekryteringen
"Man behöver inte klara kraven / känns som lottdragning / luddiga kriterier / godtycklig"

"Rekryteringsprocessen är för lång"

Läs rapporten i sin helhet på Polisförbundets hemsida www.polisforbundet.se

För ytterligare information kontakta:
Anna Erhardt, pressansvarig Polisförbundet
Tel: 0709-42 99 85
E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se